در این ویدئو دکتر سمیه بابایی، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، نقش و اهمیت زبان و فرهنگ مشترک مشاور و مراجعه کننده را تبیین می کنند.

مطالب مرتبط  ترک خود ارضایی و معرفی 10 روش برای درمان آن