در این ویدئو دکتر سمیه بابایی، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، به این سوال که طول مدت مشاوره های رواندرمانی چقدر است، پاسخ می دهند.