وبینار روانشناسی

در این بخش مطالب و ویدئوهای آموزشی ضبط شده مرتبط با وبینارهای (سمینار آنلاین) برگزار شده توسط اساتید مشاوره آنلاین سیمیآروم جهت افزایش دانش عمومی قرار داده می شود.