3 خرداد 1401
تله ها و طرحواره های درمانی | Life traps

طرحواره درمانی و کاربردهای آن در درمان اختلالات روانی

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

یکی از روش های جدید درمانی، طرحواره درمانی که عناصر چند روش درمانی مثل رفتار درمانی شناختی، روانکاوی، تئوری دلبستگی، درمان متمرکز بر احساس و چند روش دیگر را با هم ترکیب کرده است.

این روش درمانی جامع با هدف درمان اختلالات شخصیت و دیگر اختلالات روحی و روانی انجام می شود که به سایر گزینه های درمان پاسخ نداده اند.

در این روش، بیمار با درمانگر برای کشف و درک تله های زندگی کار می کند.

طرحواره چیست

فهرست مطالب

طرحواره چیست؟

تله یا طرحواره به الگوهای ناسالمی گفته می شود که افراد در صورت برآورده نشدن نیازهای عاطفیشان در دوره کودکی دچار آن می شوند.

این تله ها در تمام طول زندگی روی فرد تاثیر دارند و باعث شکل گیری الگوهای سازگاری ناسالم و رفتارهایی می شوند که در زندگی شخص تاثیر منفی دارند.

طرحواره درمانی تلاش می کند از برآورده شدن نیازهای عاطفی شخص به شکل سالم اطمینان حاصل کند.

 

نیازهای اصلی یک کودک چیست؟

یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری تله در زندگی برآورده نشدن نیازهای عاطفی کودک است.

 

برخی از این نیازهای اصلی عبارتند از:

 • احساس امنیت و دلبستگی ایمن به دیگران
 • آزادی در بیان احساس و درخواست نیاز خود از دیگران
 • احساس هویت فردی و استقلال
 • توانایی بازی و خودانگیختگی
 • مرز و محدودیت های ایمن و مناسب سن

 

به علاوه، چهار نوع تجربه منفی نیز می توانند به شکل گیری تله منجر شوند:

نیازهای برآورده نشده: زمانی که کودک علاقه و محبتی از سوی اطرافیان خود نمی بیند و نیازهای عاطفی او تامین نمی شود.

بروز حادثه و قربانی شدن: زمانی که کودک قربانی آزار، تروما و ناراحتی های مشابه می شود.

محدودیت زیاد یا فقدان مرز: والدین بیش از حد مراقب کودک هستند یا او را بیش از حد آزاد گذاشته اند. مرزهای درستی برای کودک تعریف نشده است.

هویت یابی انتخابی و درونی سازی: زمانی که برخی از رفتارها و نگرش های والدین جذب می شوند. با برخی از آنها هویت یابی می شود و برخی دیگر درونی سازی می شوند. برخی به تله تبدیل می شوند و برخی دیگر به روش های سازگاری بدل می شوند.

انواع تله های زندگی چیست؟

رهاشدگی:

تصور عدم ثبات یا غیرقابل اعتماد بودن کسانی که برای پشتیبانی و ارتباط در دسترس هستند.

این تله این حس را به شخص می دهد که اطرافیان قادر به ارائه حمایت عاطفی، ارتباط، قدرت و یا محافظت عملی نیستند زیرا از نظر عاطفی ناپایدار و غیرقابل پیش بینی (به عنوان مثال، فوران پیش بینی نشده خشم)، غیرقابل اعتماد و یا نامنظم هستند. ( اطلاعات بیشتر درباره تله رهاشدگی )

عدم اطمینان/سوءاستفاده

انتظار اینکه دیگران به فرد آسیب بزنند، او را تحقیر کنند، به او دروغ بگویند و مورد سوءاستفاده قرار دهند. معمولا این تصور در فرد به وجود آمده که آزار و سواستفاده عمدی یا نتیجه غفلت ناعادلانه و شدید است. ممکن است این احساس در فرد به وجود آید که در نهایت همیشه اطرافیان به او خیانت می کنند و او را گول می زنند. ( اطلاعات بیشتر درباره طرحواره بی اعتمادی )

محرومیت هیجانی

انتظار اینکه که میل فرد برای میزان متعادلی از حمایت عاطفی توسط دیگران به اندازه کافی برآورده نشود. سه شکل عمده این محرومیت که طرحواره درمانی تلاش می کند آنها را برطرف کند، عبارتند از:

الف) محرومیت از تغذیه: عدم توجه، محبت، گرمی یا همراهی.

ب) محرومیت از همدلی: عدم درک، گوش دادن، افشای خود یا اشتراک متقابل احساسات با دیگران.

ج) محرومیت از حفاظت: عدم وجود قدرت، هدایت یا راهنمایی از سوی دیگران.

| اطلاعات بیشتر درباره تله محرومیت هیجانی |

نقص/شرم

طرحواره شرم

احساس اینکه فرد از جنبه های مختلف دچار نقص، بدی و فرومایگی است. و اگر این نواقص آشکار شوند، دیگر کسی او را دوست نخواهد داشت.

شخص دچار حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزنش و مقایسه می شود و همیشه احساس ناامنی دارد. به خاطر نواقصش دچار احساس شرم است. این نواقص ممکن است شخصی و محرمانه (مانند خودخواهی، خشم، تمایلات جنسی پذیرفته نشده) یا عمومی (مانند ظاهر و مقام اجتماعی) باشد. (اطلاعات بیشتر درباره تله نقص و شرم )

انزوای اجتماعی

این احساس که شخص از بقیه جهان جداست، با بقیه فرق دارد و جز هیچ گروه یا دسته ای نیست. طرحواره درمانی تلاش می کند فرد را دوباره به جامعه بازگرداند. (اطلاعات بیشتر درباره طرحواره انزوای اجتماعی )

وابستگی

باور به اینکه فرد قادر به انجام مسئولیت های روزمره خود به صورت شایسته و بدون کمک چشمگیر دیگران نیست (به عنوان مثال، نمی تواند از خود مراقبت کند، مشکلات روزمره را برطرف کند، قضاوت خوبی انجام دهد، با کارهای جدید مقابله کند و تصمیمات خوبی بگیرد). فرد احساس درماندگی می کند. ( اطلاعات بیشتر درباره تله وابستگی )

آسیب پذیری در برابر صدمه یا بیماری

ترس اغراق آمیز از وقوع فاجعه قریب الوقوع در هر زمان و اینکه فرد قادر به جلوگیری از آن نیست. تمرکز ترس بیمار روی یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف) فاجعه پزشکی: به عنوان مثال، سکته های قلبی، ایدز.

ب) فجایع عاطفی: مثلاً دیوانه شدن.

ج): فاجعه خارجی: به عنوان مثال، سقوط آسانسور، سقوط هواپیما، زمین لرزه.

(اطلاعات بیشتر درباره طرحواره آسیب پذیری )

خویشتن تحول نیافته/گرفتار

نزدیکی بیش از حد عاطفی با یک یا چند نفر دیگر (اغلب والدین)، به قیمت عدم رشد کامل یا رشد عادی اجتماعی. غالباً این عقیده را شامل می شود كه شخص بدون حمایت مداوم دیگری نمی تواند زنده بماند یا خوشحال شود. طرحواره درمانی تلاش می کند عقاید غلط را در بیمار از بین ببرد، از جمله آنکه، بدون وجود آن شخص، بیمار احساس پوچی، نداشتن هدف و بیچارگی دارد و یا در موارد شدید، وجود خودش را زیر سؤال می برد.

شکست

این باور که فرد شکست خورده است، ناگزیر شکست خواهد خورد، یا اساساً نسبت به همسالانش، در زمینه های موفقیت (مدرسه، شغل، ورزش و غیره) ناکارآمد است. غالباً شامل اعتقاداتی می شود که شخص احمق، ناتوان، غیرمعتبر، نادان، دارای مقام پایین تر، موفقیت کمتر از دیگران و غیره است. (اطلاعات بیشتر درباره طرحواره شکست )

استحقاق/بزرگ منشی

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی

این عقیده که شخص برتر از دیگران است؛ حقوق و امتیازات ویژه دارد؛ یا متعهد به قوانین متقابل که تعامل اجتماعی عادی را هدایت می کند، نیست. شخص اصرار دارد، برخلاف منطق یا به هر هزینه ای، باید هر چه می خواهد را به دست آورد و هر کار می خواهد انجام دهد.

تمرکز زیادی روی برتری خود دارد (بهترین، موفق ترین، مشهورترین، ثروتمندترین) تا به قدرت و کنترل دست یابد. گاهی این تفکر به رقابت شدید با دیگران، اعمال قدرت، القا کردن دیدگاه شخصی، یا کنترل رفتار دیگران بر اساس میل فردی می انجامد. (اطلاعات بیشتر درباره تله استحقاق )

 خودتنظیمی/خویشتن داری ناکافی

دشواری یا امتناع از اعمال خودتنظیمی كافی و تحمل ناامیدی برای رسیدن به اهداف شخصی یا محدود كردن بیان احساسات و انگیزه های شخص. در شکل خفیف تر خود، بیمار تأکید اغراق آمیز بر ناراحتی-اجتناب دارد: جلوگیری از درد، درگیری، همکاری، مقابله یا مسئولیت، به قیمت تحقق شخصی، تعهد یا صداقت.

مطالب مرتبط
تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

اطاعت

تسلیم بیش از حد کنترل خویشتن به دیگران، زیرا فرد احساس اجبار می کند، معمولاً برای جلوگیری از عصبانیت، قصاص یا رها شدن. دو شکل اصلی تسلیم در طرحواره درمانی این تله مشخص می شود که عبارتند از:

الف) تسلیم نیازها: سرکوب نیازها، تصمیمات و خواسته های شخص.

ب) تسلیم احساسات: سرکوب بیان عاطفی، به ویژه عصبانیت.

بیمار به این تصور می رسد که خواسته ها، نظرات و احساسات شخصی وی برای دیگران مهم نیست. به طور کلی منجر به ایجاد خشم می شود، که در علائم ناسازگاری بروز می یابد (به عنوان مثال، رفتار منفعلانه-عصیان گر، علائم روان تنی، نشان ندادن عاطفه، سوء مصرف مواد). (اطلاعات بیشتر درباره تله اطاعت )

ایثار

تمرکز بیش از حد بر پاسخگویی داوطلبانه به نیازهای دیگران، به قیمت رضایت خود شخص. شایع ترین دلایل عبارتند از: جلوگیری از ایجاد درد در دیگران، جلوگیری از احساس گناه ناشی از خودخواهی، یا برای حفظ ارتباط با دیگران. غالباً ناشی از حساسیت حاد به درد و رنج دیگران است. بعضی اوقات این احساس را در فرد به وجود می آورد که نیازهای او به اندازه کافی برآورده نشده و نسبت به اطرافیان خود احساس نارضایتی می کند. (با مفهوم وابستگی متقابل همپوشانی دارد.)

تایید طلبی

تأکید بیش از حد بر به دست آوردن تأیید یا توجه دیگران به بهای امنیت و تصویر واقعی از خود. احساس عزت نفس در درجه اول وابسته به واکنش دیگران است نه به تمایلات طبیعی خود شخص. بعضاً تأکید بیش از حد بر وضعیت، ظاهر، پذیرش اجتماعی، پول یا دستاورد، به عنوان وسیله ای برای کسب تأیید، تحسین یا توجه دیگران (نه در درجه اول برای قدرت یا کنترل) وجود دارد.

به خاطر این توجه طلبی، تصمیماتی در زندگی می گیرد که رضایت خودش را در پی ندارد و در طرحواره درمانی سعی بر از بردن این الگوی فکری می شود.

منفی گرایی/بدبینی

تمرکز فراگیر و مادام العمر بر جوانب منفی زندگی (درد، مرگ، از دست دادن، ناامیدی، درگیری، گناه، نارضایتی، مشکلات حل نشده، اشتباهات احتمالی، خیانت، مواردی که می تواند به اشتباه ختم شود و غیره) و نادیده گرفتن جنبه های مثبت یا خوش بینانه زندگی در طیف گسترده ای از موقعیت های کاری، مالی یا بین فردی. حتی در مواردی که همه چیز به خوبی پیش می رود، فرد انتظار دارد که در نهایت ناگهان همه چیز از بین برود.

معمولاً بیمار دچار ترس بی جهت از اشتباه کردن است که منجر به افت مالی، ضرر، تحقیر یا گرفتاری در وضعیت بد می شود. از آنجا که نتایج منفی بالقوه اغراق آمیز هستند، این بیماران غالباً دچار نگرانی و اضطراب هستند.

مهار هیجانی

فرد معتقد است باید احساسات و انگیزه های خود را سرکوب کند. زیرا تصور می کند ابراز احساسات او به دیگران آسیب می رساند یا ممکن است منجر به از بین رفتن عزت نفس، شرمندگی و یا تنها ماندن او شود.

معمولا نشانه های زیر در فرد دیده می شود:

 • مهار خشم
 • عدم بیان آزاد احساسات و نیازها
 • مهار شادی، هیجان جنسی، علاقه
 • تاکید بیش از حد بر عقلانیت و رد کردن احساسات

معیارهای سختگیرانه

فرد معتقد است هرکاری کند به اندازه کافی خوب نیست و باید همیشه تلاش خود را بیشتر کند. دلیل این کار تمایل فرد برای برآورده کردن رضایت انتقادهای درونی خود است. در نتیجه این طرحواره، فرد ممکن است در هنگام کارکردن، سرگرمی و یا بودن در کنار خانواده خود احساس لذت نکند.

استانداردهای سختگیرانه که در طرحواره درمانی به آنها پرداخته می شود، به طور معمول به شرح زیر است: (الف) کمال گرایی، توجه بیش از حد به جزئیات یا ارزیابی نادرست و دست پایین از عملکرد خوب (ب) قوانین سخت و بایدهای زیاد در بسیاری از زمینه های زندگی، از جمله احکام اخلاقی، فرهنگی و مذهبی. یا (ج) اشتغال ذهنی زیاد به زمان و کارآیی، به منظور دستیابی به کارهای بیشتر.

تنبیه

در این طرحواره، فرد معتقد است که باید همه را به دلیل انجام اشتباهات شان به شدیدترین شکل ممکن تنبیه کنند. به علت گیر کردن در این طرحواره، فرد ممکن است بیش از حد از خود و یا دیگران انتقاد کند. فرد دائما عصبانی است، تحمل کمی دارد، و با آن دسته از افراد (از جمله خود) که انتظارات یا معیارهای وی را برآورده نمی کنند، درگیر می شود. معمولاً در بخشش اشتباهات خود یا دیگران مشکل دارد، زیرا نمی تواند شرایط دیگران را درک کند یا با آنها همدلی کند.

 

روش های مقابله با تله های زندگی:

ما معمولا در برخورد با تله های زندگی 3 روش اصلی داریم. تله های زندگی ما را مجبور می کنند در موقعیت های گوناگون زندگی مان یکی از این سه روش را انتخاب کنید:

 • فرار
 • تسلیم
 • حمله

در بزرگسالی این روش ها همگی خطرناک هستند و بر علیه ما عمل می کنند.

هنگامی که یک طرحواره فعال می شود، می تواند ناگهان افکار و احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهد. تمایل دارید احساسات منفی را تجربه کنید و افکار ناکارآمدی مطابق آن داشته باشید.

در این صورت وارد یکی از حالت های زیر خواهید شد:

حالت های بچه گانه، حالت های مقابله ای ناسازگار، حالت والدین ناسازگار و حالت سالم بالغانه.

طرحواره درماني به فرد کمک می کند بتواند به این الگوهای سرسخت فکری، احساسی، رفتاری غلبه کند و گزینه های سالم تری را جایگزین آنها کند. آموزش طرحواره درمانی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آن ها را شناسایی و از روش های درمان کمک بگیرید.

تبعات گیر کردن در تله های زندگی چیست؟

هر کسی ممکن است در چند تله گیر کرده باشد و طرحواره درمانی تلاش می کند از تبعات منفی آنها در زندگی فرد جلوگیری کند. برخی از تبعات عبارتند از:

 • فرد همیشه در روابطش خود را قربانی می کند یا از حقش می گذرد.
 • به خواسته ها و نیازهای دیگران تن می دهد تا آنها را ناراحت نکند.
 • همواره در جمع، تلاش می کند که با جماعت یکرنگ باشد تا در گروه پذیرفته شود.
 • از خود انتظارات نامعقول برای خوب بودن و عالی عمل کردن دارد. یا به بهانه ترس از شکست از زیر بار چالش های زندگی شانه خالی می کند.
 • هرگز آرامشی ندارد و از خود انتظاراتی عجیب و خسته کننده دارد.
 • همواره از اشتباهات گذشته شرمگین و نگران است و احساس گناهکار بودن یا عذاب وجدان او را رها نمی کند.
 • فکر می کند بد، احمق یا خودخواه است. گاهی هم احساس شرم یا بی ارزشی دارد.
 • نسبت به زندگی و اتفاقات آن بدبین است. ترس و نگرانی هایی بی اساس دارد که تناسبی با زندگی و ریسک های آن ندارد. در روابط نزدیک حسود، توجه طلب و مهر طلب و گاهی شکاک است.
 • همه چیز و همه کس را کنترل می کند تا مبادا هیچ اتفاق ناگواری رخ دهد. احساسات واقعی خودش را چه در خانه (در برابر همسر و یا سایر اعضای خانواده) و چه در محیط کار مخفی می کند.
 • توانایی هایش را دست کم می گیرد و همیشه خود را با دیگران مقایسه می کند.
 • با دیگران رفتار نامناسبی دارد. دائما در حال نقد کردن و گله کردن از دیگران، سرزنش کردن، و بدگویی است.
 • درگیر وابستگی مخرب است. به دیگران وابسته می شود و دچار روابط عاشقانه سمی متعدد است.

 

هدف از طرحواره درمانی چیست؟

در این روش درمانگر با شما بر روی مسائل زیر کار می کند:

 • شناسایی تله های زندگی و شروع بهبودی
 • بررسی و شناسایی مدل های مقابله ای که به مانعی برای نیازهای عاطفی شما بدل شده اند.
 • تغییر الگوهای فکری و احساسی ناشی از تله
 • یادگیری نحوه رسیدن به نیازهای عاطفی به شکلی سالم و موثر
 • آموزش سازگاری با ناامیدی ها و ناراحتی ها در زمان برآورده نشدن نیازها

در نهایت، تمام مراحل طرحواره درمانی با هدف رسیدن به شخصیتی قوی و سالم در بزرگسال انجام می شود.

 

طرحواره درمانی چطور انجام می شود؟

هدف این روش حذف تله ها نیست، بلکه به مراجع کمک می شود تا نیازهایش را به شکلی درست برآورده کند و به تکنیک های سازگاری و مقابله ای درست مجهز شود. برای این کار:

مطالب مرتبط
تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

فاز اول: ارزیابی و آموزش

این فاز شامل 5 تا 7 جلسه می شود و بر مسائل زیر تمرکز دارد:

 • آموزش در مورد مدل طرحواره درمانی و آگاهی بخشی به بیمار در مورد علل گیر کردن در تله و چرایی درمان آن
 • ارزیابی تله های فرد و مدل های سازگاری وی از طریق مصاحبه، پرسشنامه و تکنیک های عاطفی
 • تفسیر نتایج
 • فعال کردن تله با استفاده از تکنیک های عاطفی مانند تخیل و تصویرسازی
 • توجه به بروز طرحواره در روابط درمانی

فاز دوم: درمان

به عنوان یک روش درمانی طولانی مدت و عمیق تر جهت رفع مشکلات عاطفی و روابط مزمن و همچنین تغییر شخصیت، می توان انتظار داشت که مرحله درمانی شامل حدودا یک تا دو سال درمان هفتگی باشد. در این راه، از تکنیک های مختلفی استفاده می شود.

تکنیک های طرحواره

از چه تکنیک هایی در این روش استفاده می شود؟

طرحواره درمانگران ممکن است در طی دوره درمانی از چندین روش استفاده کنند. برخی از تکنیک ها ممکن است برای بعضی از افراد مفید باشند و برای برخی دیگر باید از تکنیک های دیگری استفاده شود. اگر تکنیک خاصی برای شما مؤثر نیست، حتماً درمانگر خود را مطلع سازید.

به خاطر داشته باشید که رابطه شما با درمانگر بخش مهمی از طرحواره درمانی است. دو مفهوم مهم در بسیاری از تکنیک های مورد استفاده در این روش درمانی وجود دارد. که هر دو زمانی موثر هستند که با درمانگر احساس امنیت و راحتی داشته باشید.

این مفاهیم عبارتند از:

تقابل همدلانه:

درمانگر تله های مطرح شده در درمان را تأیید می کند، و ضمن درک و همدلی اهمیت تغییر را به شما نشان می دهد.

بازوالدینی محدود:

درمانگر با ارائه امنیت، شفقت و احترام به شما، در رفع نیازهای عاطفی برآورده نشده در دوران کودکی کمک می کند. «محدود» به این معناست که این عمل توسط درمانگر با معیارهای اخلاقی برای متخصصان بهداشت روان مطابقت دارد.

به طور کلی، این مفاهیم با تکنیک هایی انجام می شوند که در چهار دسته قرار می گیرند:

عاطفی:

تکنیک های عاطفی مورد استفاده در طرحواره درمانی شامل استفاده از احساسات برای مقابله با تله های زندگی است. آنها به شما کمک می کنند تا احساسات را به طور کامل تجربه کرده و آنها را در امنیت کامل بیان کنید. تکنیک های عاطفی رایج شامل تصاویر هدایت شده و نقش آفرینی است.

بین فردی:

تکنیک های بین فردی به شما کمک می کند تا روابط خود را بررسی کنید تا نحوه اثرگذاری تله ها بر آنها را شناسایی کنید.

دیدن نحوه عملکرد طرحواره ها و پاسخ ها در درمان می تواند به شما در کشف الگوهای مشابه در زندگی کمک کند. در جلسه درمانی ممکن است همسر، دوست یا یکی از اعضای خانواده شرکت کند.

شناختی:

تکنیک های شناختی شامل شناسایی و به چالش کشیدن الگوهای فکری مضر می شود که ناشی از طرحواره ها هستند. در جلسات درمانی شواهدی را در زندگی خود مرور می کنید که حاکی از اثرگذاری تله ها هستند.

این کار ممکن است با استفاده از فلش کارت یا مکالمات ساختار یافته انجام شود که در آن شما هم به نفع و هم مخالف یک تله صحبت خواهید کرد.

رفتاری:

تکنیک های رفتاری در طرحواره درمانی به شما کمک می کنند تا با تغییر الگوهای رفتاری که ناشی از سبک های مقابله‎ای شماست، تصمیمات مثبت و سالمی در زندگی خود بگیرید.

برای تغییر الگوهای رفتاری، ممکن است از طریق بازی نقش یا بحث در مورد یک مشکل و راه حل با درمانگر بر روی مهارت های ارتباطی خود کار کنید. همچنین ممکن است تمریناتی را برای تمرین در خانه بین جلسات به شما آموزش دهند.

تصویرسازی ذهنی:

به کمک تصویرسازی ذهنی، درمانگر بیمار را به دوران کودکی خودش می برد، خاطرات تلخ زندگی بیمار را بررسی می کند و در آنها مداخله می کند.

وقتی بیمار در حال تجربه خاطرات دردناک دوره کودکی خویش است، درمانگر وارد تصویر ذهنی او می شود، از او مراقبت می کند، به او محبت می کند، و نیازهای هیجانی او را برآورده می سازد. تکنیک تصویرسازی ذهنی قدرتمندترین تکنیک برای تغییر طرحواره های بیمار است.

 

طرحواره درمانی در درمان چه اختلالاتی کاربرد دارد؟

این روش در ابتدا برای درمان اختلالات شخصیتی طراحی شد که به سایر درمان ها پاسخ مثبت نمی دادند، مانند اختلال شخصیت مرزی.

در یک تحقیق مشخص شد که در پی 8 ماه درمان با این روش، در 94 درصدی از بیماران دیگر علائم این اختلال دیده نشد. این در حالی است که با سایر درمان ها، نرخ موفقیت درمان اختلال شخصیت مرزی حدود 16 درصد است (منبع).

سایر اختلالات شخصیت که این روش درمانی برای آنها موثر شناخته شده است، عبارتند از:

 • اجتناب کننده
 • پارانوئید
 • شخصیت نمایشی
 • وابسته
 • وسواسی جبری
 • خودشیفته

به غیر از اختلالات شخصیت، این روش درمانی در درمان مشکلاتی که ریشه در دوره کودکی دارند نیز موثر است، از جمله:

طرحواره درمانی حتی برای زوج درمانی نیز به کار می رود و به زوج برای تشخیص تله های زندگی و تاثیر آنها در بروز اختلافات زناشویی کمک می کند.

کاربردهای طرحواره های درمانی

محدودیت ها و نگرانی ها:

طرحواره درمانی روشی تقریبا جدید است و تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد.

تحقیقات اولیه بر روی آن نشان دهنده اثربخشی آن بوده است، اما لازم است تحقیقات جامع تری بر روی نتایج و اثربخشی آن از تمام جوانب صورت گیرد.

یکی از نگرانی های مهم در مورد این روش به هزینه ها و طول دوره درمان مربوط می شود. از آنجا که این روش درمانی برای درمان مشکلات مزمن در بیمار انجام می شود، درمان مدت بیشتری طول می کشد و هزینه های مربوط به آن بیشتر است.

اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که در طولانی مدت هزینه های عدم درمان مشکلات روانی برای فرد و جامعه بسیار سنگین تر از هزینه های درمان است.

 

طرحواره درمانی، آیا راهی به جلو؟

در حالی که درمان های سنتی با برچسب اختلال شخصیت به بیمار احساس تهدید و محکوم شدن می دهند، طرحواره درمانی الگوهای مثبت، شفاف و مفیدی را به او نشان می هد که همه به هم مربوط هستند و می توان با آنها همدردی کرد. بدین ترتیب دری به سوی درک و تغییر واقعی باز می کند.

کار کردن با یک طرحواره درمانگر، الگوهای نادرست نگاه کردن و تحلیل مسائل زندگی را مشخص می کند. بیمار با احساسات واقعی خود در تماس قرار می گیرد، روش های سالم تر عملکرد را فرامی گیرد و تلاش می کند نیازهای عاطفی خود را به شکلی سالم تر و درست تر برطرف کند.

 

سخنی از سیمیآروم:

دوران کودکی دوران بسیار حساس و مهمی در زندگی ما است. اگر این دوران با درک، آگاهی و عملکرد درست از سوی والدین همراه گردد، کودک در بزرگسالی دچار تله های کمتری خواهد بود.

والدین باید در برآورده کردن درست نیازهای کودک مهارت داشته باشند و به امنیت روحی و روانی وی اهمیت دهند.

ارتباطات سالم، عشق و همدلی و توجه پدر و مادر به یکدیگر و نیز فرزندان، تقویت عزت نفس در آنها، آزادی در ابراز تمایلات و خواسته ها و در نهایت پذیرش محدودیت های واقع بینانه از مواردی هستند که در دوران کودکی باید توسط والدین رعایت شوند تا بزرگسالی بهتری را برای فرزندان خود رقم بزنند.

همانطور که گفتیم طرحواره درمانی فرآیند طولانی و زمان بری است. این در حالی است که والدین می توانند با افزایش آگاهی خود و نیز مشورت گرفتن از یک مشاور آگاه به پیشگیری از ایجاد این تله ها در فرزند خود کمک کنند. مشاوره فرزندپروری و مشاوره خانواده تلاشی است در این جهت.

شما گرفتار کدام یک از تله های زندگی هستید؟ این تله ها چه تاثیری در روابط فردی و اجتماعی شما داشته اند؟

 

سایر منابع:

https://www.healthline.com/health/schema-therapy-2

http://www.schematherapy.com/id73.htm

https://www.mentalhelp.net/blogs/schema-therapy-basics/

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/schema-therapy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − 9 =