طرحواره یا تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap)
مشاوره فردی

تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

 ساناز که دچار تله محرومیت هیجانی است باور دارد که کسی به نیازهایش توجه ندارد و بخاطر همین باور نادرست فکر می کند اگر به دیگران نیازهایش را بگوید کسی توجه نمی کند. بنابراین نیازهایش را به دیگران نمی گوید و در نتیجه نگفتن نیازها و جداکردن خود از دیگران، این طرحواره بازتولید شود.   […]

مطالعه موردی ساناز | تله محرومیت
مشاوره فردی

مطالعه موردی تله محرومیت هیجانی در مردی 36 ساله

“حس میکنم تنها هستم.هیچکی منو دوست نداره”   شرح مورد: امیر هستم. 36 سالمه. عصبانی ام. واقعا نمیدونم چرا بقیه نمیخوان یه کمی منو درک کنن. نمیفهمم واقعا چرا اینطوری میشه. من هنوز انگار گمشده ام رو پیدا نکردم. یه حسی یه حسی مثل بی درکی. سخته که همیشه احساس کنی برای همیشه تنها میمونی […]