دکتر روانشناس آناهیتا رحمنی

دکتر آناهیتا رحمنی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی 

حوزه‌های تخصصی دکتر آناهیتا رحمنی

 • روان درمانی تحلیلی
 • زوج درمانی و خانواده درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
 • مشاوره فردی با روش تحلیلی (Psychoanalysis Therapy)

سوابق علمی دکتر رحمنی

 • عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • فلوشیپ رواندرمانی،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • بورد تخصصی روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر رحمنی

 • عضو سازمان نظام پزشکی کشور
 • عضوانجمن روانپزشکی ایران
 • عضوانجمن رواندرمانی ایران
 • عضویت در انجمن بین المللی روانکاوی پویا (WADP)
 • عضوانجمن روانکاوی پویای ایران
 • عضویت در کمیته اجرایی سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر آناهیتا رحمنی

سوابق علمی دکتر آناهیتا رحمنی

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فلوشیپ رواندرمانی،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه – دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد تخصصی روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر رحمنی

 • عضو سازمان نظام پزشکی کشور
 • عضوانجمن روانپزشکی ایران
 • عضوانجمن رواندرمانی ایران
 • عضویت در انجمن بین المللی روانکاوی پویا (WADP)
 • عضوانجمن روانکاوی پویای ایران
 • عضویت در کمیته اجرایی سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مهدی بینا

دکتر لادن فتی 

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فرشته موتابی 

4.6/5 - (7 امتیاز)