Project Description

دکتر روانشناس آناهیتا رحمنی

دکتر آناهیتا رحمنی

مشاوره فردی با روش تحلیلی (Psychoanalysis Therapy), روان درمانی تحلیلی, زوج درمانی و خانواده درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • فلوشیپ رواندرمانی،دپارتمان رواندرمانی بیمارستان روزبه – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • بورد تخصصی روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمینه های مشاوره

 • روانپزشک اختلالات اعصاب و روان
 • رواندرمانی فردی با رویکرد تحلیلی
 • رواندرمانی فردی با رویکرد حمایتی
 • رواندرمانی فردی با رویکرد شناختی _رفتاری
 • گروه درمانی با رویکرد تحلیلی
 • زوج درمانی با رویکرد تحلیلی
 • درمان اختلالات جنسی با رویکرد شناختی _رفتاری و تحلیلی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو سازمان نظام پزشکی کشور
 • عضوانجمن روانپزشکی ایران
 • عضوانجمن رواندرمانی ایران
 • عضویت در انجمن بین المللی روانکاوی پویا (WADP)
 • عضوانجمن روانکاوی پویای ایران
 • عضویت در کمیته اجرایی سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران
4.9/5 - (7 امتیاز)