دکتر الهام باغانی

دکتر الهام باغانی

دکتری تخصصی روانشناسی

حوزه‌های تخصصی دکتر الهام باغانی

 • روان درمانی فردی
  • اختلالات خلقی
  • مدیریت هیجان
  • مدیریت موقعیت های بحرانی و خودکشی
  • مهارت های زندگی و توسعه فردی

سوابق علمی دکتر الهام باغانی

 • استاد دانشگاه و مدرس کارگاه های تخصصی درمان های شناختی رفتاری
 • دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد واحد رودهن

مسئولیت های علمی و اجرایی الهام باغانی

 • رواندرمانگر کلینیک مرکز خدمات روانشناختی سگال
 • رواندرمانگر کلینیک مرکز خدمات روانشناختی لقمان حکیم
 • رواندرمانگر در مرکز خدمات روانپزشکی و روانشناختی دکتر میراب زاده
 • کارشناس برنامه رادیویی فرزند من
 • کارشناس برنامه تلویزیونی حال خوب

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

Item 1 of 17