دکتر ایمان اله بیگدلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره نظام روانشناسی و مشاوره: ۱۸۰۹

حوزه‌های تخصصی دکتر بیگدلی

 • رواندرمانی فردی
  • دردهای جسمی و روان تنی
  • اضطراب، پانیک و فوبیا
  • اختلالات خلقی و افسردگی
  • توانبخشی و درمان وابستگی به مواد

سوابق علمی دکتر بیگدلی

 • فلوشیپ سایکوسوماتیک مدیسین، دانشگاه فرایبورگ آلمان 
 • فلوشیپ درمان اعتیاد از انگلستان
 • دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر ایمان بیگدلی

پژوهشگر مدعو اختلالات سایکوسوماتیک دانشگاه فرایبورگ
استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول کلینیک تخصصی درمان  پروشا
مدیر مسئول فصلنامه روانشناسی بالینی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر مصطفی زارعان 

4.1/5 - (131 امتیاز)