Project Description

دکتر روانشناس دل آرام صالحی

دکتر دل آرام صالحی 

 متخصص روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی 

حوزه تخصصی:مشاوره فردی-بزرگسال، زوج درمانگر، گروه درمانگر

شماره عضویت نظام روانشناسی: 12320

تحصیلات:

 • دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات
 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران – مرکز

مسئولیتها و سوابق درمانی:

 • روان ­درمانی در قالب ­های انفرادی، خانواده، زوج و گروه از 1392 تا اکنون
 • گروه­ درمانگر، “گروه گشتالتی-تحلیلی”، از دی ماه 1393 تا اکنون
 • سوپروایزر جلسات درمانی : نظارت بر فعاليت­ هاي کارورزان روانشناسی از اردیبهشت 1394 تا اکنون
 • گروه درمانی “اثربخشی روان­درمانی کوتاه مدت عینی بر سلامت روان زنان میان­ سال”، 1395

مسئولیتها و سوابق اجرایی

 • مدیر مسئول: موسسه “افق­ های نوین تحول” از 1393 تا 1395
 • وظایف: نظارت بر ارائه­ ی خدمات بالینی، اجرا و مدیریت پروژه­های پژوهشی،  برنامه ­ریزی کارگاه­ها و برگزاری دوره­های آموزشی
 • تدریس دوره آموزشی روان­ درمانی پیشرفته متمرکز بر تئوری روابط موضوعی (کلاین و بیون)، اردیبهشت 1401 تا کنون
 • تدریس دوره آموزشی “تشخیص و ارزیابی در درمان با رویکرد روابط موضوعی” مرداد و شهریور
 • تدریس کارگاه “روابط صمیمانه”
4.4/5 - (105 امتیاز)