دکتر سامرند سلیمی

، روانپزشک و دارای بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روان درمانگر, روانپزشک, زوج درمانگر با رویکرد مبتنی بر پویایی های دینامیک, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج

دکتر سامرند سلیمی

روانپزشک و دارای بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روان درمانگر, روانپزشک, زوج درمانگر با رویکرد مبتنی بر پویایی های دینامیک, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج

رزومه

سوابق علمی

  • متخصص روانپزشکی و دارای بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
  • دارای مدرک تخصصی زوج درمانی از Gottman Institute for Couples therapy 

مسئولیت های علمی و اجرایی

  • موسس و مدیر مرکز مشاوره ویان
  • دستیار تخصصی روانپزشکی و دستیار مسئول آموزش اینترنی بیمارستان روزبه
  • روانپزشک بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد)
  • روانپزشک بیمارستان بهارلو – دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • روانپزشک مشاور شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • عضو کمیته آموزش انجمن علمی روان پزشکان ایران

تجارب درمانی

  • موسس و مدیر مرکز مشاوره ویان
قیمت هر جلسه‌ مشاوره‌ی روانپزشکی دکتر سلیمی 60 دلار می باشد.

 

رزرو جلسه دکتر سلیمی

ویدیوهای آموزشی