دکتر سامرند سلیمی

دکتر سامرند سلیمی

روانپزشک و دارای بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق علمی

 • متخصص روانپزشکی و دارای بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
 • دارای مدرک تخصصی زوج درمانی از Gottman Institute for Couples therapy 

زمینه های مشاوره

 • زوج درمانی
 • روانپزشک
 • روان درمانگر
 • زوج درمانگر با رویکرد مبتنی بر پویایی های دینامیک

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • موسس و مدیر مرکز مشاوره ویان
 • دستیار تخصصی روانپزشکی و دستیار مسئول آموزش اینترنی بیمارستان روزبه
 • روانپزشک بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد)
 • روانپزشک بیمارستان بهارلو – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • روانپزشک مشاور شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته آموزش انجمن علمی روان پزشکان ایران

تجارب درمانی

 • موسس و مدیر مرکز مشاوره ویان

با دکتر سامرند سلیمی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

 

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر سامرند سلیمی