Project Description

دکتر روانشناس ستاره کاوسی


دکتر ستاره کاوسی

دکتری روانشناسی خانواده و زوج درمانی از آمریکا

زمینه های مشاوره دکتر ستاره کاوسی

دکتری روانشناسی خانواده و زوج درمانی از آمریکا
متخصص درمان EFT
زوج درمانگر و سکس تراپیست

روانشناسی خیانت و طلاق
مدرس دوره های parenting و co parenting( فرزندپروری و تعامل در فرزند پروری پس از جدایی)
Life Coach (مربی زندگی)
متخصص آموزش مهارتهای ارتباطی و روانشناسی طلاق

3.6/5 - (19 امتیاز)