Project Description

دکتر روانشناس شیوا زارع-زاده-خیبری

دکتر شیوا زارع زاده خیبری

تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی, روان درمانگر, فرزند پروری, مشاوره کودک

سوابق علمی دکتر شیوا زارع زاده

Second Master of Education in Special Education
University of Alberta, Edmonton, Canada
PhD of Science in Psychology Graduated July 2019
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
Master of Science in Clinical Psychology
Semnan University, Semnan, Iran
Bachelor of Science in Clinical Psychology
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر شیوا زارع زاده

  • تشخیص و درمان گروه های هنردرمانی ویژه ی کودکان و نوجوانان
  • درمان فردی با رویکرد رشد یک‍پارچه (DIR/Floortime) برای کودکان با نیاز های ویژه (به طور خاص کودکان در اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا)
  • کارگاه های فرزندپروری با رویکرد رشد یکپارچه برای والدین
  • کارگاه های تربیت جنسی برای والدین
  • کارگاه های فرزندپروری با رویکرد رشد یکپارچه برای والدین با کودکان با نیاز های ویژه (به طور خاص کودکان در اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا)

پژوهش ها

هنردرمانی برای افزایش اعتماد به نفس-خودکارآمدی بین فردی و خودپنداره

بررسی تحول دیداری-فضایی و نقش آن در تحول زبان و ارتباط با والدین

نقش تحول دیداری-فضایی در ابعاد تحولی-تعاملی کودکان پیش از دبستان: سنجش، طراحی و بررسی اثربخشی مداخله دیداری-فضایی مبتنی بر تحول یکپارچه

“پروژه ی بررسی ابعاد آموزشی کودکان با نیاز های ویژه ارتقا سیستم آموزشی کانادا جهت آموزش بهتر کودکان با نیاز های ویژه (اختلال طیف اوتیسم) تجربه ی زیسته دانش آموزان با نیاز های ویژه (ناشنوا و کم شنوا) در زمینه ی خستگی مفرط”

” پروژه یPACE ارتقای توانمندی های والدین کودکان با اختلال اوتیسم”

4.6/5 - (10 امتیاز)