دکتر عاطفه سلطانیفر

دکتر عاطفه سلطانیفر

روانپزشك و فوق تخصص روانپزشکی کودک

 

سوابق علمی

  • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فلوشیپ روانپزشکی کودکان خردسال-دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا
  • فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
  • تخصص روانپزشکی
  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمینه های مشاوره

  • روانپزشکی کودکان خردسال
  • روانپزشکی نوجوانان
  • مشاوره خانواده

مسئولیت های علمی و اجرایی

  • عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • مربی موسسه بین المللی ویلیام گلسر در ایران

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر عاطفه سلطانیفر