دکتر عباس رمضانی

دکتر عباس رمضانی فرانی (شماره عضویت نظام روانشناسی ۸۳۱۷۷۸)

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
   

زمینه های مشاوره

 • اختلال شخصیت وسواسی – جبری (کمال گرایی/ اهمالکاری)
 • مشکلات روانی فردی ناشی از مهاجرت (غم غربت، شوک فرهنگی، مشکلات سازگاری و غیره)
 • اختلالات افسردگی
 • اختلالات اضطرابی (فوبی اجتماعی، نگرانی، وسواس، پنیک و غیره)
 • مشکلات عاطفی و ارتباطی با افراد دیگر کشورها

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو موسس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • بازرس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا
 • کمیته علمی کارگاهها و سمینارهای روانشناسی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (شماره عضویت: 13661)

تجارب درمانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره پویا، انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز مشاوره راه بهتر، کلنیک زینب بختیاری، مرکز مشاوره صبح صادق، مرکز مشاوره خانه فرهنگ

با دکتر عباس رمضانی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید