دکتر فاطمه(آزاده)ذاکری

دکتر فاطمه (آزاده) ذاکری

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس فاطمه ذاکری

 • زوج درمانگر
 • سکس تراپیست
 • خیانت

سوابق علمی دکتر ذاکری

 • Supervisor in training in EFT
 • Certified EFT from ICEEFT,Canada
 • دکترای مشاوره
 • عضو هیئت علمی دانشگاه
 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
 • مسئول مرکز مشاوره ی دانشگاه
 • مدیر گروه رشته ی مشاوره
 • مشاور و زوج درمان جهاد دانشگاهی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر زاکری

 •  Faculty of Counselling Department at Attar Higher Education Institute (2019-present)
 •  Head of Counselling Center at Attar Higher Education Institute (2019)
 •  Chair of Counselling Department at Attar Higher Education Institute (2019-2020)
 •  Lecturer at Attar Higher Education Institute (2017-present)
 •  Lecturer at Eghbal Higher Education Institute (2017-present)
 •  Running Hold Me Tight (HMT) Workshops at Jahad Daneshgahi Counselling Center (2016-present)
 •  Counselor and Couple Therapist at Ravan Pajuh Clinic in Mashhad
 •  Working at Shokufa, Nasim, Saba etc. Clinics (2013-2017)
 •  Premarital Counselling at Nejati Health Center for Stable Family Project (2013)
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر فاطمه (آزاده) ذاکری 

سوابق علمی دکتر فاطمه (آزاده) ذاکری

Supervisor in training in EFT

Certified EFT from ICEEFT,Canada

دکترای مشاوره

عضو هیئت علمی دانشگاه

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مسئول مرکز مشاوره ی دانشگاه

مدیر گروه رشته ی مشاوره

مشاور و زوج درمان جهاد دانشگاهی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر فاطمه زاکری

 •  Faculty of Counselling Department at Attar Higher Education Institute (2019-present)
 •  Head of Counselling Center at Attar Higher Education Institute (2019)
 •  Chair of Counselling Department at Attar Higher Education Institute (2019-2020)
 •  Lecturer at Attar Higher Education Institute (2017-present)
 •  Lecturer at Eghbal Higher Education Institute (2017-present)
 •  Running Hold Me Tight (HMT) Workshops at Jahad Daneshgahi Counselling Center (2016-present)
 •  Counselor and Couple Therapist at Ravan Pajuh Clinic in Mashhad
 •  Working at Shokufa, Nasim, Saba etc. Clinics (2013-2017)
 •  Premarital Counselling at Nejati Health Center for Stable Family Project (2013)

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مهدی بینا

دکتر لادن فتی 

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فرشته موتابی 

2.6/5 - (12 امتیاز)