دکتر فاطمه نیک پرور

دکتر فاطمه نیک پرور

، استاد دانشگاه Central Missouri

درمان های فردی, روان‌درمانگر جنسی, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج

دکتر فاطمه نیک پرور

دکتر فاطمه نیک پرور

استاد دانشگاه Central Missouri

درمان های فردی, روان‌درمانگر جنسی, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج

رزومه

دکتر فاطمه نیک پرور

استاد دانشگاه مرکزی میسوری آمریکا

 

سوابق علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه مرکزی میسوری آمریکا
دکتری تخصصی زوج و خانواده درمانی از Kansas State University
کارشناسی ارشد خانواده درمانی از پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه های مشاوره

روان درمانگر فردی
زوج درمانی
سکس تراپی
مسئولیت های علمی و اجرایی

Clinic Director: Marriage and Family Therapy Program, School of Human Sciences, University of Central Missouri
Professional membership at American Association for Marriage and Family therapy – AAMFT
Professional membership at National Council on Family Relations – NCFR
مدرس دروس دانشگاهی در UNIVERSITY OF CENTRAL MISSOURI
مدرس دروس دانشگاهی در KANSAS STATE UNIVERSITY
AAMFT Approved Supervisor: 162797
Licensed Marriage and Family Therapist, Kansas State, License Number: 3016
Licensed Family Therapist, Family Institute Research, Shahid Beheshti University, License Number: 2866.
تجارب درمانی

Family Center, Kansas State University, Manhattan
زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز مشاوره کیهان
زوج درمانگر و سکس تراپیست در مرکز مشاوره رها

ویدیوهای آموزشی