دکتر فرناز سیف

روانشناس بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره :929343507

حوزه‌های تخصصی دکتر فرناز سیف

 • زوج درمانی 
  • سکس تراپی
  • بهبود روابط بین فردی
 • روان درمانی فردی
  • اختلالات خلقی
  • اختلالات اضطرابی

سوابق علمی دکتر فرناز سیف

 • فلوشیب درمان شناختی-رفتاری، l’université de Paris Cité, Faculté de médecine
 • دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات
 •  کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شیراز

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر فرناز سیف

 • روانشناس و روان درمانگر، مطب خصوصیPuteaux) ,cabinet libéral )
 • روانشناس بیمارستان Rives de saine
 • روانشناس موسسه  اختلالات مرتبط با دمانس France Alzheimer Paris
 • روانشناس مرکز روانشناسی و رواندرمانی مفتح  تهران
 • روانشناس مرکز روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • روانشناس مرکز سلامت زعفرانیه

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر حمید محرابی

4.3/5 - (44 امتیاز)