دکتر محمد باقر صابری

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تخصص روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمینه های مشاوره

 • مشاوره اعتیاد
 • روانپزشکی
 • خانواده درمانی
 • سکس تراپی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • ریاست بخش روان پزشکی بیمارستان فاطمیه سمنان
 • ریاست بیمارستان آموزشی فاطمیه سمنان
 • معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • ریاست اداره اعتیاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 • مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
 • مدیر کل درمان و حمایت های اجتماعی دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
 • مدیرگروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو بورد تخصصی مطالعات اعتیاد

تالیفات

 • راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد
 • اصول درمان اعتیاد به مواد
 • اصول درمان وابستگی به مواد
 • راهنمای بالینی درمان مسمومیت با محرک ها
 • راهنمای بالینی درمان مسمومیت با متانول