دکتر ملیحه ایلخانی

[/col]

دکتر ملیحه ایلخانی

دکترای علوم شناختی-تحلیلی دانشگاه Lund سوئد

 

سوابق علمی

  • دکترای علوم شناختی (روانشناسی رشد و شخصیت) دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد 

 

زمینه های مشاوره

  •   مشاوره فردی با روش تحلیلی (Psychoanalyses Therapy)
  • مشاوره زوج و زوج درمانی به روش Psycho-Dynamic
  • اختلالات افسردگی
  • اختلالات اضطرابی (فوبی اجتماعی، نگرانی، وسواس، پنیک و غیره)

 

مشاهده رزومه کامل

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر ملیحه ایلخانی