دکتر مهدیه معین

دکتر مهدیه معین

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فلوشیپ رواندرمانی تحلیلی از انگلستان
 • دکتری تخصصی روانپزشکی

زمینه های مشاوره

 • روان درمانی تحلیلی
 • روان کاوی
 • اختلالات شخصیت
 • اختلالات فردی
 • زوج و بحران
 • اختلالات روان تنی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • روان پزشک در بیمارستان روزبه
 • راه اندازی فلوشیپ تخصصی رواندرمانی

تجارب درمانی

 • روان پزشک و درمانگر بیمارستان روزبه تهران

با دکتر مهدیه معین از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر مهدیه معین