دکتر مهسا جابری

دکتر مهسا جباری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 40781

حوزه‌های تخصصی دکتر مهسا جباری

 • کودک و نوجوان
  • چالش های والد-فرزندان
  • روابط کودک و نوجوان با همسالان
  • اختلالات خلقی در کودک و نوجوان
  • مهارت های زندگی و فرزندپروری

سوابق علمی دکتر مهسا جباری

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر مهسا جباری

 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره یاسان
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • مسئول کلینیک و روانشناس بالینی کودک و نوجوان مجتمع آموزشی دخترانه­ی مشکوه
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، کلینیک پایش آفتاب، تهران، ایران
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان (تحت نظارت)، کلینیک تخصصی خانواده و کودک، دانشگاه شهید بهشتی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر لادن فتی

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فرشته موتابی 

دکتر شهریار شهیدی

5/5 - (23 امتیاز)