دکتر مهسا جابری

دکتر مهسا جباری

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی 

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

 

حوزه‌های تخصصی دکتر جباری

 • کودک و نوجوان

سوابق علمی دکتر جباری

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر جباری

 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره یاسان
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • مسئول کلینیک و روانشناس بالینی کودک و نوجوان مجتمع آموزشی دخترانهی مشکوه.
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، کلینیک پایش آفتاب، تهران، ایران
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان (تحت نظارت)، کلینیک تخصصی خانواده و کودک، دانشگاه شهید بهشتی.
 • فعالیت و مشاهدهی بالینی، به مدت 150 ساعت، کلینیک تخصصی خانواده و کودک، دانشگاه شهید بهشتی.
 • مربی آموزش به والدین خانه فرهنگ کیان.
 • مربی کودکان 5 تا 6 سال خانه کودک سلاله.
 • مربی کودکان 5 تا 6 سال پیش دبستانی و مهدکودک گل نرگس.
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر مهسا جباری

سوابق علمی دکتر مهسا جباری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر جباری

 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره یاسان
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • مسئول کلینیک و روانشناس بالینی کودک و نوجوان مجتمع آموزشی دخترانهی مشکوه.
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان، کلینیک پایش آفتاب، تهران، ایران
 • روانشناس بالینی کودک و نوجوان (تحت نظارت)، کلینیک تخصصی خانواده و کودک، دانشگاه شهید بهشتی.
 • فعالیت و مشاهدهی بالینی، به مدت 150 ساعت، کلینیک تخصصی خانواده و کودک، دانشگاه شهید بهشتی.
 • مربی آموزش به والدین خانه فرهنگ کیان.
 • مربی کودکان 5 تا 6 سال خانه کودک سلاله.
 • مربی کودکان 5 تا 6 سال پیش دبستانی و مهدکودک گل نرگس.

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مهدی بینا

دکتر لادن فتی 

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فرشته موتابی 

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟