دکتر میرمحمدولی مجد تیموری

دکتر میرمحمد ولی مجد تیموری (شماره عضویت نظام پزشکی ۶۶۸۱)

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

    • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
    • فوق تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
    • دکتری تخصصی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

زمینه های مشاوره

  • پیش از ازدواج
  • درمان مشکلات جنسی

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر مجد