دکتر نسیم نکویی شجاع

، فلوشیپ رواندرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

روان درمانگر, روانپزشک

دکتر نسیم نکویی شجاع

فلوشیپ رواندرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

روان درمانگر, روانپزشک

رزومه

رزومه نسیم نکویی شجاع

روانپزشک

بورد تخصصی

فلوشیپ رواندرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دبیر انجمن علمی روان‌درمانی ایران

 

سوابق شغلی و علمی:

 • انجام کار بالینی و فعالیت آموزشی و درمانی بعد از فارغ التحصیلی به مدت 10 سال.
 • شروع آموزش دیدن در زمینه رواندرمانی و کار بالینی روان درمانی از حدود 6 سال قبل.
 • ورود به فلوشیپ رواندرمانی و گذراندن دوره های متعدد نظری )رویکردهای مختلف رواندرمانی(و نزدیک به۱۰۰۰ساعت نظارت بالینی.
 • حضور در دومین همایش انجمن علمی رواندرمانی ایران به عنوان:
  • عضو کمیته علمی.
  • عضو شورای سیاستگذاری نماینده انجمن روانپزشکان ایران
  • سخنرانی در سمپوزیوم و مدرس کارگاه چالش با بیماران مرزی به عنوان مدرس همراه.
 • حضور در سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویا به عنوان:
  • برگزارکننده کلینیکال سمینار در حضور پروفسور هینشلوود.
 • مدرس همراه در کارگاه “رواندرمانی مبتنی بر انتقال” در بیماران نارسیستیک.
 • دستیار دبیر اجرایی ،سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویا ایران.

 

مسئولیتهای فعلی:

دبیر انجمن علمی روان‌درمانی ایران

 • رئیس شاخه ی گیلان انجمن علمی رواندرمانی ایران
 • دبیر قبلی شاخه گیلان انجمن علمی رواندرمانی ایران به مدت 2 سال.
 • عضو هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روانپزشکان ایران.
 • آموزش نظری و نظارت بالینی روان درمانی تحلیلی در روتیشن رواندرمانی دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان( عضو هیات علمی)

ویدیوهای آموزشی