دکتر سهیلا امامی

، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 درمانگر جنسی کودکان و نوجوانان, آموزش مهارت­های زندگی به گروه سنی کودک و نوجوان, تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی, درمان مسائل مربوط به نوجوانان و شکاف نسلی, مشاوره در خصوص مسائل جنسی کودکان و نوجوانان, مشاوره کودک

دکتر سهیلا امامی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 درمانگر جنسی کودکان و نوجوانان, آموزش مهارت­های زندگی به گروه سنی کودک و نوجوان, تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی, درمان مسائل مربوط به نوجوانان و شکاف نسلی, مشاوره در خصوص مسائل جنسی کودکان و نوجوانان, مشاوره کودک

رزومه

رزومه دکتر سهیلا امامی

تحصیلات 

1370-1364 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده پزشکی – دوره پزشکی عمومی

1377-1374 ایران – تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دوره تخصص روانپزشکی

1380-1378 ایران – تهران – دانشگاه علوم پزشکی – دوره فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان

1380 نفر سوم بورد فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مسئولیت ها 

1372-1371 ایران – فارس – مسئول اورژانس بیمارستان شهید مطهری جهرم

1374-1372 ایران – یزد – مسئول درمانگاه زنان و بهداشت خانواده

1382-1381 ایران – تهران – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم پزشکی کل کشور

 

تجربیات تدریس 

1380-1378 ایران – تهران – وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – مدرس کارگاه های بلوغ

1380 تدریس روانپزشکی کودک و نوجوان

– برنامه های مدون آموزش مداوم

1381 ایران

تهران – اولین کنفرانس بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

– مدرس کارگاه مصاحبه با خانواده

1382 ایران – تهران – سازمان بهزیستی – مدرس کارگاه مقدمات خانواده درمانی

1382 ایران – تهران –  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – مدرس کارگاه مهارت های زندگی برای مشاورین

1382 ایران – تهران – دانشگاه علوم پزشکی – مدرس کارگاه مهارت های زندگی برای دانشجویان

1382 ایران – تهران – دانشگاه تهران – دانشکده روانشناسی – مقطع کارشناسی – تدریس روانپزشکی کودک و نوجوان

1382 ایران – تهران –  انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران – مدرس سمینار کودکان بیش فعال و کم تمرکز

1382 ایران – تهران – مدرس کارگاه آموزشی سوگ درمانی بیمارستان مرکز طبی کودکان

1382 ایران – تهران –بیمارستان مرکز طبی کودکان –  مدرس کارگاه کودکان بیش فعال و کم تمرکز

1383 ایران – تهران – سازمان بهزیستی – مدرس کارگاه مهارت های فرزند پروری

1383 ایران – تهران – سازمان بهزیستی – مدرس کارگاه مهارت های زندگی

1383 ایران – تهران –بیمارستان مرکز طبی کودکان –  مدرس کارگاه مدیریت استرس

1386-1380 ایران – تهران – مطب خصوصی.مدرس کارگاه خانواده درمانی

1390 تا 1397- ایران- تهران- مدرس شناخت درمان و گروه درمانی شناختی

1397 و 1396 ایران- تبریز و تهران – آموزش روانپزشکی کودک و نوجوان به پزشکان عمومی

 

تجربیات پژوهشی 

1377 پایان نامه دوره تخصصی روانپزشکی – بررسی شیوع اختلال PMS  در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایران

1380 پایان نامه دوره فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان –  بررسی کارآزمایی بالینی دوسوکور  بوپروپیون با متیل فنیدیت در درمان اختلال بیش فعالی-  کم توجهی

1380 بررسی میزان پذیرش درمان با دسفرال در بیماران تالاسمی مرکز طبی کودکان

1380-1377 بررسی اثربخشی نالترکسان در بهبود علائم اختلالات فراگیر رشد کودکان و نوجوانان (ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی بهداشت روان کودکان و نوجوانان)

1396- 1397 شرکت در طرح پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان  CCMHC  ( Collaborative child mental health care)آموزش روانپزشکی کودک و نوجوان به پزشکان عمومی

سخنرانی و ارائه مقاله در مجامع علمی

1380 ایران – تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران – بیمارستان آموزشی روانپزشکی ایران – اختلال خلقی دو قطبی در کودکان و نوجوانان

1380 ایران – تهران – دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان آموزشی روانپزشکی روزبه – اختلال زبان و یادگیری

1381 درمان های رایج در اختلال بیش فعالی کم توجهی مرکز طبی کودکان

1381 ایران – دومین همایش سایکوفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان – بررسی کارآزمایی بالینی کارآزمایی بالینی دو سو کور بوپروپیون با متیل فنیدیت در درمان اختلال بیش فعالی کم توجهی

1381 ایران – تهران – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران –سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم روانپزشکی کودک و نوجوان ویژه متخصصین روانپزشکی

1382 ایران – تهران – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران –سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم روانپزشکی کودک و نوجوان ویژه متخصصین روانپزشکی

1383 بررسی اثربخشی نالترکسان در بهبود علائم اختلالات فراگیر رشد کودکان و نوجوانان ( مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بهداشت روان کودکان و نوجوانان)

1383 ایران – تهران – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران –سخنرانی در سمینار دو روزه کودکان بیش فعال و کم تمرکز

1384 ایران – تهران – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران –سخنرانی در سمینار اختلال های شیرخوارگی، کودکی و نوجوانی

1384 ایران – تهران – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –سخنرانی در پنجمین همایش کودکان با کم توانی ذهنی

1386 ایران – تهران – انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران –سخنرانی در سمینار درمان های دارویی در روانپزشکی اطفال

1389 سخنرانی در سومین کنفرانس روانپزشکی کودک و نوجوان با موضوع تشخیص افتراقی اختلالات خلقی (BID) از ADHD)  در کودکان

1391 مروری بر پدیده های قلدری ( سخنرانی در پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان)

 

عضویت در مجامع علمی 

1370  تا اکنون عضو نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

1376 تا اکنون عضو انجمن روانپزشکان ایران

1380 تا اکنون عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

1381 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

1383 عضو کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان

 

کتاب های تالیف  وترجمه 

روش های نوین در تربیت کودکان (تالیف)  انتشارات ارجمند 1383

مهارت های لازم در برخورد باکودکان ناسازگار(ترجمه) انتشارات ارجمند 1395

 

ویدیوهای آموزشی