دکتر شهربانو قهاری 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس شهربانو قهاری

 • زوج تراپی
 •  زوج درمانگر
 • مشاوره ازدواج
 • سکس تراپی

سوابق علمی دکتر شهربانو قهاری

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت ها و سوابق علی دکتر شهربانو قهاری

 • مراکز مشاوره و کلینیک های درمانی مرکز مشاوره سگال
 • مطب روان پزشکی دکتر ملکوتی
 • مطب دکتر محمد رضا محمدی
 • مطب دکتر حمید یوسفی
 • شبکه بهداشت و درمان نوشهر
 • کارشناس امور روانی بیمارستان روان پزشکی زارع ساری
 • مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
 • تدریس تئوری و تدریس در فیلد به دانشجویان ارشد بهداشت روان. تدریس درس مداخله در بحران به دانشجویان MPH
 • مشاوره و روان درمانی و آموزش پاره وقت دستیاران روان پزشکی در درمانگاه انستیتو روان پزشکی تهران
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر شهربانو قهاری

سوابق علمی دکتر شهربانو قهاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس شهربانو قهاری 

مراکز مشاوره و کلینیک های درمانی مرکز مشاوره سگال

مطب روان پزشکی دکتر ملکوتی

مطب دکتر محمد رضا محمدی

مطب دکتر حمید یوسفی

شبکه بهداشت و درمان نوشهر

کارشناس امور روانی بیمارستان روان پزشکی زارع ساری

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

تدریس تئوری و تدریس در فیلد به دانشجویان ارشد بهداشت روان. تدریس درس مداخله در بحران به دانشجویان MPH

مشاوره و روان درمانی و آموزش پاره وقت دستیاران روان پزشکی در درمانگاه انستیتو روان پزشکی تهران

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر منصوره سادات صادقی

دکتر نیره قشنگ

دکتر مونا چراغی

دکتر ساره بهزادی پور

1/5 - (1 امتیاز)