Project Description

دکتر روانشناس هدی زمانی‌ ناصر

هدی زمانی ناصر

روانشناس خانواده درمانی

حوزه تخصصی:زوج‌ درمانگر ، درمانگر فردی و مشکلات ارتباطی در خانواده

شماره نظام روانشناسی : ۴۰۴۸۵

تحصیلات:

 • کارشناس ‌ارشد روانشناسی خانواده‌درمانی از دانشگاه شهید بهشتی
 • دارای مدرک زوج‌درمانی هیجان‌مدار از انجمن ICEEFT کانادا
 • دارای مدرک تربیت مربی تحول فردی و سازمانی از مرکز آموزش‌های تخصصی صنعتی شریف
 • دارای مدرک تسهیلگری گفت‌وگو از کانون گفت‌وگو

مسئولیت ها و سوابق درمانی:

 • عضو انجمنICEEFT کانادا
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو جامعهEFT ایران
 • عضو تسهیلگران «ساخت پیوند پایدار» آمریکا

مسئولیتها و سوابق اجرایی

 • روان‌درمانگر و مشاور در مرکز مشاوره صبح صادق
 • مشاور والدین در مجموعه فرهنگی سلاله
 • طراح و برگزارکننده کارگاه‌های آموزشی در زمینه رشد و تحول فردی ،
  و روابط همسران و تربیت فرزند
 • برگزارکننده کارگاه‌های«محکم در آغوشم بگیر» و «ساخت پیوند پایدار»
 • مترجم کتاب «رهایی از تله اطاعت»
4.4/5 - (105 امتیاز)