دکتر عاطفه قنبری جلفایی

دکتر عاطفه قنبری جلفایی

سمت تخصصی

متخصص روانپزشکی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

110929

سمت تخصصی

متخصص روانپزشکی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

110929

حوزه‌های تخصصی دکتر عاطفه قنبری جلفایی

 • رواندرمانی

 • بیماریهای روانتنی و عصب روانپزشکی

 • دارو درمانی

سوابق علمی دکتر عاطفه قنبری جلفایی

 • فلوشیپ نوروسایکیاتری (عصب-روانپزشکی)، مرکز ترومای کُور کشور سوییس
 •  تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دوره رواندرمانی یکساله شناختی – رفتاری و 4 ساله رواندرمانی پویشی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر عاطفه قنبری جلفایی

 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1388 تا کنون (استاد برتر آموزشی اولین دوره جشنواره دکتر وثوق )
 • رئیس بخش روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم تهران
 • رئیس کمیته روانتنی انجمن علمی روانپزشکی ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی روانتنی ایران
 • رئیس واحد تحریک مغزی بیمارستان رسول اکرم
 • دبیر کمیته اخلاق بیمارستان رسول اکرم
 • رییس واحد مدیریت دانش بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (92 تا 94)
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر عاطفه قنبری جلفایی

سوابق علمی دکتر عاطفه قنبری جلفایی

فلوشیپ نوروسایکیاتری (عصب-روانپزشکی)، مرکز ترومای کُور کشور سوییس

 تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره رواندرمانی یکساله شناختی – رفتاری و 4 ساله رواندرمانی پویشی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر عاطفه قنبری جلفایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1388 تا کنون (استاد برتر آموزشی اولین دوره جشنواره دکتر وثوق )

رئیس بخش روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم تهران

رئیس کمیته روانتنی انجمن علمی روانپزشکی ایران

عضو هیات مدیره انجمن علمی روانتنی ایران

رئیس واحد تحریک مغزی بیمارستان رسول اکرم

دبیر کمیته اخلاق بیمارستان رسول اکرم

رییس واحد مدیریت دانش بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (92 تا 94)

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.6/5 - (35 امتیاز)