لوگو-سیمیاروم

تست افسردگی بک

تست افسردگی بک شامل ۲۱ سوال است که به منظور سنجش بازخوردها و نشانه‌های بیماران افسرده ساخته شده است و ماده‌های آن اساسا بر مبنای مشاهده و تلخیص نگرش‌ها و نشانه‌های متداول در میان بیماران روانی افسرده تهیه شده‌اند. به یاد داشته باشید تست های روانشناسی تنها به‌عنوان ابزار کمکی هستند نه راه تشخیص قطعی!

شروع تست