تست‌های روانشناسی کمک بزرگی به خودشناسی کرده و همین شناخت باعث رشد فردی بیشتری می‌شود. این تست‌های آنلاین که از معتبرترین سایت‌های روانشناسی جهان ترجمه شده‌اند، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته‌اند که شامل چند سوال و تحلیل مربوط به پاسخ‌ها می‌شوند. این تحلیل‌ها جرقه کوچکی برای تغییر مسیر زندگی، تصمیم‌گیری‌های بزرگ، درخواست کمک یا تجدید نظر در روند رشد فردی یا روابط خواهد شد.

تست عشق استرنبرگ (STLS)