دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید

دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید (شماره عضویت نظام روانشناسی ۳۳۶۷)

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران
   

زمینه های مشاوره

 • مشاوره های فردی
 • مشاوره خانواده و زوج
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • اختلالات افسردگی
 • اختلالات اضطرابی (فوبی اجتماعی، نگرانی، وسواس، پنیک و غیره)

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو هیئت ممتحنه رشته روانشناسی بالینی از طرف وزیر بهداشت
 • عضو تمام وقت مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو کمیسیون تخصصی روانسنجی از طرف رئیس سازمان نظام روانشناسی
 • عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی بالینی از طرف رئیس سازمان نظام روانشناسی
 • مدیر کل آموزش عالی از طرف معاون رئیس جمهور
 • معاونت سلامت وزارت بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • مشاور معاون فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در امور پژوهش و مطالعات

کتب منتشر شده

 • درباره خودکشی در نوجوانان (۱۳۸۳) – انتشارات آرامش
 • روانشناسی و بهداشت روانی برای دانشجویان بهیاری (۱۳۷۹) – وزارت بهداشت
 • راهنمای رواندرمانی برای کارگزاران پزشکی (۱۳۷۷) – انتشارات بشری
 • بهداشت روانی و مراقبت از بیماران روانی (۱۳۷۵) – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

با دکتر علی اصغر اصغرنژاد از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر علی اصغر اصغرنژاد