مشاوران

دکتر لادن فتی
استاد دانشگاه و ریاست مرکز مشاوره سگال

مشاهده رزومه کامل

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و ریاست انستیتو روانپزشکی تهران

مشاهده رزومه کامل

دکتر فرشته موتابی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

دکتر شهریار شهیدی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

دکتر مهدیه معین
استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشاهده رزومه کامل

دکتر سامرند سلیمی
فوق تخصص روانپزشکی و ریاست مرکز مشاوره ویان

مشاهده رزومه کامل

دکتر مهدی بینا
استاد دانشگاه و ریاست سابق بیمارستان طالقانی تهران

مشاهده رزومه کامل

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر میترا حکیم شوشتری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

دکتر محمد باقر صابری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر محمدعلی مظاهری
استاد دانشگاه و ریاست دانشکده روانشناسی شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

دکتر مونا چراغی
عضو هیئت علمی و استاد دانشکده روانشناسی شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

دکتر فریبا زرانی
متخصص روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه

مشاهده رزومه کامل

دکتر علی اصغر اصغرنژاد
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر حمیدرضا رحمانیان
فوق تخصص روانپزشکی مادران باردار از انگلستان

مشاهده رزومه کامل

دکتر سعید ایمانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر حمید مهرابی
دکترای روان‌شناسی دانشگاه لیون 2 فرانسه

مشاهده رزومه کامل

دکتر ساره بهزادی پور
دکترای روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

مشاهده رزومه کامل

دکتر ملیحه ایلخانی
دکتری علوم شناختی از دانشگاه Lund سوئد

مشاهده رزومه کامل

دکتر سمیه بابایی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر عاطفه سلطانیفر
فلوشیپ روانپزشکی کودکان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

مشاهده رزومه کامل

دکتر فرشاد شیبانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر سعاده ملک عسگر
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر آناهیتا رحمنی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم بهزیستی

مشاهده رزومه کامل

خانم شکوفه اویار حسینی
مشاور خانواده و زوج

مشاهده رزومه کامل

دکتر مژگان صلواتی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مشاهده رزومه کامل

دکتر مژگان امینی
روانپزشک و فلوشیپ رواندرمانی

مشاهده رزومه کامل

خانم زهرا بیان
متخصص روان درمانگر تحلیلی فردی و زوج درمانگر

مشاهده رزومه کامل