فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
محدودیت های خانوادگی
حل شده محدثه اسدپور پرسیده شد 11 ماه قبل • 
645 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
کودک
حل شده دکتر آسیه اناری پاسخ 10 ماه قبل • 
598 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
بن بست
بازamer... پرسیده شد 11 ماه قبل • 
406 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
کتاب خودشناسی و روانشناسی
حل شده فرزاد پرسیده شد 11 ماه قبل • 
408 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
رابطه با جنس مخالف
حل شده حسین آشنا پرسیده شد 11 ماه قبل • 
690 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
آیا قانون مداری نوعی حسادت است؟
حل شده حسین پرسیده شد 11 ماه قبل • 
254 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
احساس ندامت بعد از،طلاق،
حل شده مینو پرسیده شد 11 ماه قبل • 
418 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
احساسات در رابطه
حل شده احسان پرسیده شد 11 ماه قبل • 
949 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
خواستگار
حل شده رضوان پرسیده شد 11 ماه قبل • 
519 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
ازدواج
حل شده Setare پرسیده شد 11 ماه قبل • 
488 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
عاشق شدن
بازعرفان طاهری پرسیده شد 11 ماه قبل • 
423 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
تجربه دردناک
بازمهسا پرسیده شد 11 ماه قبل • 
467 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
علاقه به همجنسگرایان
بازوانیا پرسیده شد 11 ماه قبل • 
427 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
رابطه با مرد متاهل
بازسایا پرسیده شد 11 ماه قبل • 
582 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای
ازدواج
بازنگین پرسیده شد 11 ماه قبل • 
335 بازدید0 پاسخ‌ها0 رای