دکتر رضا شریفی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس رضا شریفی

سوابق علمی دکتر رضا شریفی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • دکترای روان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

  • کارشناسی ارشد روان‌شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر رضا شریفی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر رضا شریفی

سوابق علمی دکتر رضا شریفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترای روان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس رضا شریفی

صاحب امتیاز و زوج درمانگر مرکز مشاوره رها

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر منصوره سادات صادقی

دکتر نیره قشنگ

دکتر مونا چراغی

دکتر ساره بهزادی پور

3.6/5 - (7 امتیاز)