بهترین راه برای شروع مشاوره

( ویژه ایرانیان خارج از کشور )

پیش مشاوره جلسه‌ای 15 دقیقه‌ای است که برای انتخاب مناسب ترین مسیر مشاوره برگزار می‌شود. بعد از جلسه با راهنمایی‌های متخصص ارزیابی و ارجاع سیمیاروم تصمیم میگیرید که با کدام مشاور و با چه رویکردی جلسه داشته باشید.

لطفا جهت رزرو جلسه پیش مشاوره ثبت‌نام کنید

نام
نام‌خانوادگی
کشور
ایمیل
شماره واتساپ / تلگرام (به همراه کد کشور)
ثبت‌نام