Project Description

دکتر روانشناس شکوفه دادفرنیا

دکتر شکوفه دادفرنیا 

 روانشناسی بالینی 

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

حوزه تخصصی: اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی

تحصیلات 

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیتها و سوابق درمانی: 

 • کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی (روان درمانی کودک/مشاوره پیش از ازدواج/ و…)
 • همیار مشاور خوابگاه کوی دانشگاه شهید بهشتی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبح امید
 • کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن
 • همکاری با مرکز استعدادهای درخشان یزد و دانش پژوهان جوان یزد
 • مرکز مشاوره دانشگاه یزد
 • مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

مسئولیتها و سوابق علمی و اجرائی:

 • عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه یزد
 • استاد مدعو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • مدرس مدعو گروه روانشناسی دانشگاه یزد
 • استاد مدعو گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر
 • برگزاری دوره کارگاههای مهارت های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج( زیر نظر شهرداری ) در خانه سلامت محمودیه تهران
 • مدرس کارگاه های و دوره های آموزشی – مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی  صبح امـــــید یزد
4.1/5 - (62 امتیاز)