دکتر روانشناس شکوفه دادفرنیا

دکتر شکوفه دادفرنیا

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 34542

حوزه‌های تخصصی دکتر شکوفه دادفرنیا

 • زوج درمانی
  • چالش های زوج/پارنتر
  • روابط بین فردی
 • روان درمانی فردی
  • اختلالات خلقی
  • اختلالات اضطرابی
  • شناخت خود و مهارت های زندگی

سوابق علمی دکتر شکوفه دادفرنیا

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر دادفرنیا 

 • عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه یزد
 • کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • همیار مشاور خوابگاه کوی دانشگاه شهید بهشتی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبح امید
 • کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر مهرنوش اثباتی

4.4/5 - (21 امتیاز)