دکتر روانشناس شکوفه دادفرنیا

دکتر شکوفه دادفرنیا

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی 

حوزه‌های تخصصی دکتر دادفرنیا

 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات افسردگی

سوابق علمی دکتر دادفرنیا

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه یزد
 • استاد مدعو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • مدرس مدعو گروه روانشناسی دانشگاه یزد
 • استاد مدعو گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر دادفرنیا 

 • کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی (روان درمانی کودک/مشاوره پیش از ازدواج/ و…)
 • همیار مشاور خوابگاه کوی دانشگاه شهید بهشتی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبح امید
 • کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن
 • همکاری با مرکز استعدادهای درخشان یزد و دانش پژوهان جوان یزد
 • مرکز مشاوره دانشگاه یزد
 • مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
 • برگزاری دوره کارگاههای مهارت های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج( زیر نظر شهرداری ) در خانه سلامت محمودیه تهران
 • مدرس کارگاه های و دوره های آموزشی – مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی  صبح امـــــید یزد
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر شکوفه دادفرنیا

سوابق علمی دکتر شکوفه دادفرنیا

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه یزد

استاد مدعو دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدرس مدعو گروه روانشناسی دانشگاه یزد

استاد مدعو گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر دادفرنیا 

 • کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی (روان درمانی کودک/مشاوره پیش از ازدواج/ و…)
 • همیار مشاور خوابگاه کوی دانشگاه شهید بهشتی
 • مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبح امید
 • کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن
 • همکاری با مرکز استعدادهای درخشان یزد و دانش پژوهان جوان یزد
 • مرکز مشاوره دانشگاه یزد
 • مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
 • برگزاری دوره کارگاههای مهارت های زندگی و مشاوره پیش از ازدواج( زیر نظر شهرداری ) در خانه سلامت محمودیه تهران
 • مدرس کارگاه های و دوره های آموزشی – مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی  صبح امـــــید یزد

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر مهرنوش اثباتی

3.5/5 - (8 امتیاز)