دکتر منصوره سادات صادقی

دکتر منصوره سادات صادقی

سمت تخصصی

متخصص زوج و درمان های فردی بزرگسال

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

۲۶۴۸

سمت تخصصی

متخصص زوج و درمان های فردی بزرگسال

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

۲۶۴۸

 

حوزه‌های تخصصی دکتر منصوره سادات صادقی

 • درمان های فردی بزرگسال
 • مشاوره پیش ازدواج
 • طلاق
 • روابط فرازناشویی
 • زوج درمانی

سوابق علمی دکتر منصوره سادات صادقی

 • عضو هیات علمی، دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • دکترای روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر منصوره سادات صادقی

 • روان شناس و مشاور مرکز خدمات مشاوره سگال
 • روان شناس و مشاور مرکز خدمات مشاوره همدلی هفتاد
 •  مدرس دوره های تخصصی آموزشی موسسه آموزش عالی مدت
 • مدرس دوره های تخصصی آموزشی موسسه آموزش عالی هفتاد
 • دبیر علمی کنگره آسیب شناسی خانواده (مهر و آبان 1400)
 • عضوهیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 • عضو انجمن روان شناسی بالینی ایران
 • رییس مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی(1392-1396)
 • سرپرست کلینیک تخصصی خانواده و کودک شهید بهشتی (1388-1392)
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر منصوره سادات صادقی

سوابق علمی دکتر سادات صادقی

عضو هیات علمی، دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکترای روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر سادات صادقی

 • روان شناس و مشاور مرکز خدمات مشاوره سگال
 • روان شناس و مشاور مرکز خدمات مشاوره همدلی هفتاد
 •  مدرس دوره های تخصصی آموزشی موسسه آموزش عالی مدت
 • مدرس دوره های تخصصی آموزشی موسسه آموزش عالی هفتاد
 • دبیر علمی کنگره آسیب شناسی خانواده (مهر و آبان 1400)
 • عضوهیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 • عضو انجمن روان شناسی بالینی ایران
 • رییس مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی(1392-1396)
 • سرپرست کلینیک تخصصی خانواده و کودک شهید بهشتی (1388-1392)
 • روان درمانگر با رویکرد هیجان مدار (مشاهده گواهینامه )

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مهدی بینا

دکتر لادن فتی 

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فرشته موتابی 

4.1/5 - (31 امتیاز)