دکتر روانشناس نیره قشنگ

دکتر نیره قشنگ 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

8522214

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

8522214

حوزه‌های تخصصی

روابط فرازناشویی

سوابق علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی

مسئول بخش آموزش های تخصصی در مجموعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت بخشهای درمان، مداخله در بحران، آموزش و پیشگیری و پژوهش در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

رابط تخصصی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

کارشناس و رابط کمیته تخصصی پروژه مستندسازی فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی با معاونت طرح و برنامه دانشگاه

ناظر تخصصی مشاوران خوابگاه در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی

مجری طرحهای آموزشی و پژوهشی (بیش از 10 طرح) ارتقای سالمت و بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی

کارشناس منتخب در کشور در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاهها و محیط های آموزشی

کارشناس منتخب حوزه ی معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی

مشاوره و رواندرمانی فردی و گروهی در حوزه اختلالات بزرگسال (اختلالات خلقی،اضطرابی، شخصیتی) و زوج درمانی

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکترنیره قشنگ

سوابق علمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی

              مسئول بخش آموزش های تخصصی در مجموعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

              تسهیل گر آموزش در اولین دوره بین المللی اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان- مدارEFT در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان

              مدیر اجرایی برگزاری اولین دوره بین المللی اکسترنشیپ زوج درمانی هیجان- مدارEFT در دانشگاه شهید بهشتی

              مسئولیت بخشهای درمان، مداخله در بحران، آموزش و پیشگیری و پژوهش در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

              رابط تخصصی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم

              کارشناس و رابط کمیته تخصصی پروژه مستندسازی فعالیت های مرکز مشاوره دانشجویی با معاونت طرح و برنامه دانشگاه

              ناظر تخصصی مشاوران خوابگاه در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی

              مجری طرحهای آموزشی و پژوهشی (بیش از 10 طرح) ارتقای سالمت و بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی

               کارشناس منتخب در کشور در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاهها و محیط های آموزشی

               کارشناس منتخب حوزه ی معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی

              مشاوره و رواندرمانی فردی و گروهی در حوزه اختلالات بزرگسال (اختلالات خلقی،اضطرابی، شخصیتی) و زوج درمانی 

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر جعفر بوالهری

دکتر حمیدرضا رحمانیان

دکتر مهدی بینا 

دکتر عباس رمضانی فر

 2022 simiaroom.com All Rights Reserved ©

افتخارات و دستاوردها

روان‌درمانگران سیمیاروم را مجموعه‌ای از متخصصان تراز اول فارسی‌زبان، با تجربه بسیار طولانی در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی تشکیل می‌دهند که علاوه بر حسن شهرت در محافل علمی و تخصصی، به صورت مشخص با مشکلات ایرانیان خارج از کشور آشنا هستند. ما به شما کمک می‌کنیم به درمانگر متخصص در حوزه مشکل خود دسترسی پیدا کنید.

made with ♡ at simiaroom

 copyright 2022 simiaroom.com All Rights Reserved ©

4.6/5 - (104 امتیاز)