تست طرحواره های ناسازگار یانگ (YEMSQ)

تست طرحواره‌ یانگ یا تله‌های زندگی یک تست معتبر است که یانگ مبدع طرحواره درمانی آن را تدوین کرده است. این نسخه ی کوتاه شده ی آزمون است که 15 طرحواره اصلی را مورد بررسی قرار می دهد.

شروع تست طرحواره
یانگ آن دسته از طرحواره‌ها را که ریشه مشکلات روانشناختی هستند، طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌نامد و معتقد است طرحواره‌ها، رفتارها ما را هدایت می‌کنند و در بسیاری از موارد می‌توانند عملکرد ما را در مسیر برقراری ارتباط با دیگران، موفقیت و پیشرفت مختل کنند. از مزایای انجام این تست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • خودشناسی بهتر
  • بررسی الگوهای رفتاری ناکارآمد
  • شناخت قابلیت‌های شغلی
  • شناخت قابلیت‌های تحصیلی
شروع تست طرحواره
این نسخه کوتاه شده تست طرحواره‌های یانگ است که در اختیار شما قرار گرفته، تعداد سوالات کمتری دارد و شما با پاسخ به هر سوال در پایان متوجه خواهید شد که چه الگوهای رفتاری و طرحواره‌هایی را دارید که موجب اخلال در زندگی شما شده است و بهتر است به آن رسیدگی کنید.
شروع تست طرحواره
75 سوال
اطاعت
رهاشدگی- بی ثباتی
بازداری هیجانی
استحقاق
وابستگی- بی کفایتی
انزوای اجتماعی
بی اعتمادی- بدرفتاری
گرفتاری- در دام افتادگی
ایثار
شکست
محرومیت هیجانی
خویشتن داری خود
آسیب پذیری در برابرضرر و بیماری
نقص و شرم
عیب جویی افراطی
شروع تست طرحواره
در انتخاب تراپیست مناسب نیاز به کمک دارید؟
می‌توانید جهت انتخاب تراپیست مناسب با ما یک جلسه پیش‌مشاوره رایگان داشته باشید.