دکتر حجت دانیالی

حجت دانیالی

 کاندیدای دکترای روان­شناسی

حوزه‌های تخصصی حجت دانیالی

 • روان درمانی فردی
  • اختلالات هیجانی
  • اختلالات مرتبط با سانحه (تروما)
  • اختلالات روان-تنی و انواع درد

سوابق علمی حجت دانیالی

 • کاندیدای دکترای روانشناسی تجربی، دانشگاه علوم و فناوری نروژ
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران

مسئولیت­ ها و سوابق علمی و اجرایی حجت دانیالی

 • پژوهشگر روانشناسی تجربی در حوزه درد دانشگاه علوم و فناوری نروژ
 • مدیر اجرایی آزمایشگاه سایکوفیزیولوژی دانشکده روانشناسی دانشگاه علوم و فناوری نروژ
 • داور علمی بیش از پانزده مجله معتبر بین المللی در حوزه روانشناسی، سلامت روان، روانپزشکی، علوم رفتاری و غیره.

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.6/5 - (135 امتیاز)