دکتر آزاده امینی ها

مشاوره زوج و خانواده

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره:1522

حوزه‌های تخصصی دکتر آزاده امینی ها

 • درمانگر تخصصی خیانت های زناشویی
  • زوج درمانگر
  • مشاوره پیش از ازدواج

سوابق علمی دکتر آزاده امینی ها

 • دانش آموخته رویکرد هیجان مدار ICEEFT کانادا
 • دکترای تخصصی مشاوره علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه الزهراء

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر آزاده امینی ها

 • مدیریت کلینیک مشاوره حکمت
 • همکاری در کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) به عنوان مسئول فنی و مشاور
 • همکاری با کانون اصلاح و تربیت کودک به عنوان مشاور
 • همکاری در برگزاری کارگاه خانواده درمانی ستیر در کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) با مدیریت دکتر سوسن سیف به عنوان دستیار علمی
 • تدریس مهارت های زندگی در مجتمع آموزشی فروغ علم

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.3/5 - (48 امتیاز)