سمیه بابایی

دکتر سمیه بابایی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره:۱۴۶۰

حوزه‌های تخصصی دکتر سمیه بابایی

 • روان ­درمانی تحلیلی
  • تطابق پذیری فرهنگی
  • مهارت های زندگی و توسعه فردی
  • اختلالات خلقی و اضطرابی
  • سازگاری در گذار های زندگی (مهاجرت، سوگ، جدایی،…)

سوابق علمی دکتر سمیه بابایی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی روانشناسی کودکان استثنائی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد استراتژی مدیریت اجرایی کسب و کار ، دانشگاه تهران

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر سمیه بابایی

 • روان درمانگر کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • مرکز مشاوره‌ی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر اجرایی کلینیک تخصص خانواده و کودک

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سعید ایمانی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر لادن فتی

دکتر رضا مولودی

4/5 - (51 امتیاز)