سمیه بابایی

دکتر سمیه بابایی

سمت تخصصی

روانشناسی بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

1460

سمت تخصصی

روانشناسی بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

1460

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس سمیه بابایی

 • مداخلات فردی و زوجی
 • سازگاری در گذار های زندگی (مهاجرت، زندگی مشترک، سوگ، جدایی،…)
 • موضوعات خلقی، اضطرابی (افسردگی، اضطراب، پرخوری،…)
 • توانمندسازی حرفه ای
 • تطابق پذیری فرهنگی

سوابق علمی دکتر سمیه بابایی

 • دکتری روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی استعداد درخشان
 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد استراتژی مدیریت اجرایی کسب و کار ، دانشگاه تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر سمیه بابایی

 • کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • مرکز مشاوره‌ی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر اجرایی کلینیک تخصص خانواده و کودک
 • سوپرویژن بالینی دانشجویان روانشناسی
 • نویسنده‌ی مقالات و کتاب‌های علمی با موضوعات
  • کاربست‌پذیری مکتب روان‌پویشی در فرهنگ ایران،
  • پویش‌شناسی روانی «خود» در ایران و آمریکا،
  • دشواری‌های برانگیختن حس فوریت در مدیریت کرونا در ایران،
  • فرسودگی شغلی، طرح‌واره‌ها، روان‌شناسی رفتار تغذیه و…
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر سمیه بابایی

سوابق علمی دکتر سمیه بابایی

دکتری روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی استعداد درخشان

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد استراتژی مدیریت اجرایی کسب و کار ، دانشگاه تهران

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر سمیه بابایی

کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی

مرکز مشاوره‌ی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر اجرایی کلینیک تخصص خانواده و کودک

سوپرویژن بالینی دانشجویان روانشناسی

نویسنده‌ی مقالات و کتاب‌های علمی با موضوعات

 • کاربست‌پذیری مکتب روان‌پویشی در فرهنگ ایران،
 • پویش‌شناسی روانی «خود» در ایران و آمریکا، دشواری‌های برانگیختن حس فوریت در مدیریت کرونا در ایران،
 • فرسودگی شغلی، طرح‌واره‌ها، روان‌شناسی رفتار تغذیه و…)

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سعید ایمانی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر لادن فتی

دکتر رضا مولودی

4.4/5 - (14 امتیاز)