دکتر روانشناس فاطمه هادی

دکتر فاطمه هادی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

شماره پروانه نظام پزشکی: 131067

حوزه‌های تخصصی دکتر فاطمه هادی

 • روانپزشکی
  • تشخیص و ارزیابی
  • مراقبت های دارویی و روانپزشکی
 • روان درمانی فردی
  • اختلالات اضطرابی و وسواس
  • اختلالات شخصیت
  • اختلالات خلقی

سوابق علمی دکتر فاطمه هادی

 • تخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فاطمه هادی

 • عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سوپروایزر رواندرمانی شناختی-­رفتاری برای دستیاران روانپزشکی
 • عضو و دبیر هسته سلامت روان و اجتماع در مرکز تحقیقات بهداشت روان
 • روانپزشک و روان درمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران
 • روانپزشک و روان درمانگر مرکز روانپزشکی هیربد
 • روانپزشک و روان درمانگر مرکز مشاوره و روان درمانی سگال

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر حکیم شوشتری

دکتر نوح افشار

دکتر جعفر بوالهری

4.2/5 - (42 امتیاز)