Project Description

دکتر روانپزشکی فاطمه هادی

مشکلات بین فردی و عاطفی رابطه ای ، اختلالات شخصیت (طرحواره درمانی)، اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری، اختلالات اضطرابی (اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اختلال پانیک)

شماره نظام پزشکی: 131067

سوابق علمی دکتر هادی

 • دکترای حرفه ای پزشکی (MD) از دانشگاه علوم پزشکی تهران (1381-1390).
 • تخصص روانپزشکی (Psychiatry) از دانشگاه علوم پزشکی ایران (1390-1394).
 • رتبه سوم بورد تخصصی روانپزشکی کشور در سال 1394.
 • عضو سابق هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394-1399).

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر فاطمه هادی

 • استادیار روانپزشکی در گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1394 تا 1399)
 • رییس واحد رواندرمانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • مسئول آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1397 تا 1399.
 • آموزش روانپزشکی و رواندرمانی شناختی رفتاری به دانشجویان پزشکی و دستیاران روانپزشکی از 1394 تا 1399.
 • سوپروایزر روانپزشکی عمومی برای دستیاران روانپزشکی، 1396 تا 1399.
 • سوپروایزر رواندرمانی شناختی­رفتاری برای دستیاران روانپزشکی، 1399.
 • عضو و دبیر هسته سلامت روان و اجتماع در مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو هسته اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان از 1397 تا 1399.
 • عضو کمیته علمی سی و ششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ایران 1398.
 • عضو کمیته علمی دومین کنگره اختلالات خلقی 1397.
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره اختلالات خلقی 1395.
 • عضو اجرایی برگزاری اولین و دومین کنگره خلقی 1395 و 1397.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش مردان، 1396 تا 1399.
 • روانپزشک، هیات علمی آموزشی مرکز آموزشی درمانی ایران، بخش زنان، 1394-1396.
 • تحریک مکرر مغناطیسی مغز (rTMS) بیماران مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران از 1395 تا1399.
 • ویزیت دانشجویان و بیماران درمانگاه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1395 تا 1399.
 • ویزیت سرپایی بیماران درمانگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران؛ 1390 تا1399.
 • روانپزشک و رواندرمانگر درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، 1392 تا 1399.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز روانپزشکی هیربد؛ 1399 تا 1400.
 • برگزار­کننده کارگاه­های آموزشی برای متخصصین حیطه سلامت روان.
 • روانپزشک و رواندرمانگر مرکز مشاوره و رواندرمانی سگال؛ 1399 تاکنون.
 • عضو انجمن روانپزشکان ایران.
 • عضو انجمن رواندرمانی ایران.

حوزه های روان درمانی و مشاوره

 • روانپزشک جهت درمان اختلالات اعصاب و روان
 • روان درمانگر فردی با رویکرد شناختی­رفتاری (CBT) و طرحواره درمانی (Schema therapy)
 • مشکلات بین­فردی و عاطفی رابطه­ای
 • اختلالات شخصیت (طرحواره درمانی)
 • اختلال وسواسی­جبری و اختلال شخصیت وسواسی­جبری
 • اختلالات اضطرابی (اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اختلال پانیک)
 • اختلالات خلقی (افسردگی، دیس­تایمی، سیکلوتایمی و اختلالات طیف دوقطبی)
 • اختلالات انطباقی، تروما (PTSD) و سوگ

ویدیو معرفی دکتر فاطمه هادی

 

4.6/5 - (102 امتیاز)