دکتر فریبا زرانی

دکتر فریبا زرانی

سوابق تحصيلي

 • پست-دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
 • دکتري تخصصي روانشناسي سلامت دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد روانشناسي دانشگاه تهران
 • کارشناسی روانشناسي باليني دانشگاه علامه طباطبایی

زمینه های مشاوره

 • مشاوره های فردی
 • روانشناسی سلامت
 • روان درمانگر پویشی کوتاه مدت
 • مدیریت بیماری های مزمن(سرطان، ام اس، دیابت، و بیماری های قلبی …)
 • ارتقا سبک زندگی و کیفیت زندگی
 • فقدان سوگ
 • گروه درمانی

سوابق شغلی

 • عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • معاونت اموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیریت دفتر خدمات روانشناسی و مشاوره جان و تن
 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج ا ا
 • عضویت در انجمن روانشناسی ایران

 

سوابق درمانی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و داردای پروانه ارایه خدمات روانشناختی
 • مدیر دفترخدمات روانشناسی و مشاوره جان و تن
 • رواندرمانی پویشی فردی و گروهی در حوزه اختلالات روانشناختی( اضطرابی، خلقی،  بین فردی، تروما، سوگ )
 • رواندرمانی فردی  و گروهی در حوزه بیماری های مزمن جسمی( سرطان، ام اس، بیماریهای قلبی،…. )
 • گروه درمانی با محوریت ارتقا توانمندیها و مهارتهای فردی ( سبک زندگی، کیفیت زندگی، خودآگاهی و …)
 • مشاوره آنلاین

با دکتر فریبا زرانی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

 

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر فریبا زرانی