دکتر روانشناس فریبا زرانی

دکتر فریبا زرانی

سمت تخصصی

روانشناسی سلامت

 

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

1727

سمت تخصصی

روانشناسی سلامت

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

1727

حوزه‌های تخصصی دکتر زرانی

 • مشاوره های فردی
 • روانشناسی سلامت
 • اختلالات اضطرابی
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات سازگاری
 • سوگ و فقدان
 • آشفتگی های روانی

سوابق علمی دکتر فریبا زرانی

 • فوق دکتری روانشناسی سلامت( بیماریهای مزمن) دانشگاه تهران
 • دکتري تخصصي روانشناسي سلامت دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و دارای پروانه ارایه خدمات روانشناختی

 • مدیر مرکز روانشناسی و مشاوره جان و تن

 • رواندرمانی پویشی فردی و گروهی در حوزه اختلالات روانشناختی( اضطرابی، خلقی، بین فردی، تروما، سوگ )

 • رواندرمانی فردی  و گروهی در حوزه  مدیریت بیماری های مزمن جسمی( سرطان، ام اس، بیماریهای قلبی،دیابت، بیماریهای خود ایمنی و … )

 • گروه درمانی در حوزه روابط بین فردی، سوگ، بیماران مزمن ، مراقبین بیماران مزمن جسمی و ارتقا توانمندیها و مهارتهای فردی

 • مشاوره و رواندرمانی ویژه مهاجرین ایرانی

 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه مهارتهای روان درمانگری ، مداخلات در بیماریهای مزمن جسمی و …

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر روانشناس زرانی

 • کار بالینی شناختی رفتاری در مرکز سگال
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره سگال
 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • عضویت در انجمن روانشناسی ایران
 • عضویت در انجمن روانشناسی سلامت آمریکا
 • معاونت آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • روان درمانگر روان پویشی، گروه درمانگر تبادلی پویا
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی فریبا زرانی

سوابق علمی فریبا زرانی

فوق دکتری روانشناسی سلامت( بیماریهای مزمن) دانشگاه تهران

دکتري تخصصي روانشناسي سلامت دانشگاه تهران

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و دارای پروانه ارایه خدمات روانشناختی

مدیر مرکز روانشناسی و مشاوره جان و تن

ارائه خدمات روانشناختی از سال 1381

روان درمانی پویشی فردی و گروهی در حوزه اختلالات روانشناختی( اضطرابی، خلقی، بین فردی، تروما، سوگ )

روان درمانی فردی  و گروهی در حوزه  مدیریت بیماری های مزمن جسمی( سرطان، ام اس، بیماریهای قلبی،دیابت، بیماریهای خود ایمنی و … )

گروه درمانی در حوزه روابط بین فردی، سوگ، بیماران مزمن ، مراقبین بیماران مزمن جسمی و ارتقا توانمندیها و مهارتهای فردی

مشاوره و رواندرمانی ویژه مهاجرین ایرانی

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه مهارتهای روان درمانگری ، مداخلات در بیماریهای مزمن جسمی و …

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فریبا زرانی 

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
عضویت در انجمن روانشناسی ایران
عضویت در انجمن روانشناسی سلامت آمریکا
معاونت آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
رواندرمانگر روان پویشی، گروه درمانگر تبادلی پویا

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر محسن میرزایی

شکوفه اویار حسینی

دکتر سمیه بابایی

دکتر ملیحه ایلخانی

3.4/5 - (5 امتیاز)