دکتر روانشناس فریبا زرانی

دکتر فریبا زرانی

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

شماره پروانه نظام روانشناسی :۸۱۲

حوزه‌های تخصصی فریبا زرانی

 • روان­ درمانی فردی
  • روانشناسی سلامت
  • روان درمانی بیماری های جسمی مزمن
  • درمان سوگ و فقدان عاطفی
  • سازگاری و تاب آوری
  • اختلالات اضطرابی و وسواس

سوابق علمی فریبا زرانی

 • فوق دکتری روانشناسی سلامت (بیماریهای مزمن)، دانشگاه تهران
 • دکتری تخصصي روانشناسي سلامت ،دانشگاه تهران

مسئولیتهای علمی و اجرایی فریبا زرانی

 • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیر مرکز روانشناسی و مشاوره جان و تن
 • رواندرمانی پویشی فردی و گروهی در حوزه اختلالات روانشناختی( اضطرابی، خلقی، بین فردی، تروما، سوگ )
 • رواندرمانی فردی و گروهی در حوزه  مدیریت بیماری های مزمن جسمی( سرطان، ام اس، بیماریهای قلبی،دیابت، بیماریهای خود ایمنی و … )
 • گروه درمانی در حوزه روابط بین فردی، سوگ، بیماران مزمن ، مراقبین بیماران مزمن جسمی و ارتقا توانمندیها و مهارتهای فردی
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره سگال

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر محسن میرزایی

شکوفه اویار حسینی

دکتر سمیه بابایی

ملیحه ایلخانی

4.3/5 - (13 امتیاز)