Project Description

دکتر روانشناس فریبا زرانی

مشاوره های فردی, روانشناسی سلامت, اختلالات اضطرابی, اختلالات خلقی, اختلالات سازگاری, سوگ و فقدان, آشفتگی های روانی

سوابق علمی دکتر زرانی

 • پست دکتری روانشناسی سلامت( بیماریهای مزمن) دانشگا ه تهران
 • دکتري تخصصي روانشناسي سلامت دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

تجارب درمانی دکتر زرانی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران و دارای پروانه ارایه خدمات روانشناختی
 • مدیر دفترخدمات روانشناسی و مشاوره جان و تن
 • ارایه خدمات روانشناختی از سال 1381
 • رواندرمانی پویشی فردی و گروهی در حوزه اختلالات روانشناختی( اضطرابی، خلقی، بین فردی، تروما، سوگ )
 • رواندرمانی فردی  و گروهی در حوزه  مدیریت بیماری های مزمن جسمی( سرطان، ام اس، بیماریهای قلبی،دیابت، بیماریهای خود ایمنی و … )
 • گروه درمانی در حوزه روابط بین فردی، سوگ، بیماران مزمن ، مراقبین بیماران مزمن جسمی و ارتقا توانمندیها و مهارتهای فردی
 • مشاوره و رواندرمانی ویژه مهاجرین ایرانی
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه مهارتهای روان درمانگری ، مداخلات در بیماریهای مزمن جسمی و …

مسئولیت‌های علمی و اجرایی:

عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
عضویت در انجمن روانشناسی ایران
عضویت در انجمن روانشناسی سلامت آمریکا
معاونت آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشت
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
رواندرمانگر روان پویشی، گروه درمانگر تبادلی پویا