دکتر روانشناس مهرنوش اثباتی

دکتر مهرنوش اثباتی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

5357

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

5357

 

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس مهرنوش اثباتی

سوابق علمی دکتر مهرنوش اثباتی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران- انستیتو روانپزشکی تهران
 • دکترای روانشناسی بالینی
 • دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 • (رساله دکتری: اثربخشی پروتکل درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت یکپارچه در پیامد درمان اختلال افسردگی اساسی)
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای پروانه اشتغال تخصصی دکتری از کمیسیون روانشناسی بالینی

افتخارات دکتر مهرنوش اثباتی

 • منتخب نخستین جشنوارۀ روانشناسی و مشاوره در بخشِ “جوانان فعال در حرفه و رشتۀ روانشناسی” و کسب
  تندیس جشنواره، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه شهید بهشتی
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دورۀ دکتری تخصصی روانشناسی
 • پذیرفته شده در دورۀ دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه الزهرا به عنوان استعداد درخشان
 • رتبه 1 آزمون ورودی و مصاحبه دورۀ دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه خوارزمی
 • عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دورۀ کارشناسی ارشد
 • کسب رتبه 26 در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مشاوره

سوابق آموزشی دکتر مهرنوش اثباتی

 • استاد مدعو برای تدریس دروس تخصصی رشته روانشناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
  با سابقه تدریس در دانشگاه های الزهرا، علم و فرهنگ، و علوم پزشکی تهران.
 • استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته روانشناسی در دانشگاههای
  شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، علم و فرهنگ، بوعلی سینای همدان و … .
 • مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشیِ تخصصی متعدد، ویژۀ روانشناسان، مشاوران و روانپزشکان با موضوعات
  زیر:
 • تربیت رواندرمانگر به رویکرد درمان متمرکز بر شفقت (CFT)
 • تربیت رواندرمانگر با رویکرد درمان شناختی-رفتاری (CBT)
 • تربیت رواندرمانگر با رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
 • تربیت زوج درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری (CBCT)
 • کاربرد توجه آگاهی (مایندفولنس در رواندرمانی)
 • تربیت مربی مهارتهای زندگی
 • سخنران و مدرس مدعو به سازمان ها و ارگان های مختلف بخش دولتی و خصوصی برای آموزش در
  حوزه های “مهارتهای ارتباط زناشویی”، “مهارت های فرزندپروری”، “مشاوره پیش از ازدواج”،
  “مهارت های زندگی” و ….
 • سخنران مدعو در پانل ها و میزگردهای تخصصی در کنگره ها و همایش های مختلف روانشناسی.

مسئولیت های درمانی دکتر اثباتی

 • روانشناس مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره سگال
 • روانشناس مرکز مشاورۀ دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
 • روانشناس و مدرس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
 • مشاور خانواده، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران
 • روانشناس و مشاور خانواده، شهرداری تهران
 • روان درمانگر و مشاور (تحت سوپرویژن) در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: بیمارستان رفیده، بیمارستان رازی، مرکز خدمات توانبخشی صبا

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر مهرنوش اثباتی

 • نماینده و ناظر هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران بر شاخۀ دانشجویی انجمن.
 • عضو هیأت رئیسه و کمیته علمی هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .
 • عضو هیأت رئیسه، معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .
 • عضو کمیتۀ علمی هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو کمیتۀ علمی نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت.
 • عضو کمیتۀ علمی همایش کشوری نیک زیستی جوانان در جهان در حال تغییر.
 • عضو کمیتۀ علمی اولین کنگره تازه های روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز.
 • عضو هیأت مدیره انجمن روانشناسی ایران .
 • عضو هیأت رئیسه، معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • عضو کمیتۀ علمی نخستین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت.
 • عضو گروه تخصصی درمان شناختی-رفتاری انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو گروه تخصصی مداخله در بحران انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دومین دوره شوراهای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
  جمهوری اسلامی ایران.
 • عضو سازمان اصلی و عضو کمیتۀ راهبردی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .
 • رئیس دبیرخانه الکترونیک پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
 • رئیس دومین شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو اولین شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران و مسئول کمیته آموزش.
 • عضو کمیتۀ علمی و داوری مقالات دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین.
 • عضو کمیتۀ داوری مقالات نخستین جشنواره تولیدات علمی و پژوهشی دین پژوهان.
 • رئیس دبیرخانۀ الکترونیک و عضو کمیتۀ اجرایی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • رئیس دبیرخانۀ الکترونیک و عضو کمیتۀ اجرایی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • عضو کمیتۀ ویرایش مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر مهرنوش اثباتی

سوابق علمی دکتر مهرنوش اثباتی

دکتری تخصصی روانشناسی (با گرایش بالینی در رساله دکتری)

ایران، تهران، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی، گروه روانشناسی
عنوان رساله دکتری: برازش مدل آسيب شناسی روانی در درمان متمرکز بر شفقت: رویكردی فراتشخيصی به اضطراب و افسردگی

کارشناسی ارشد مشاوره-خانواده درمانی

ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عنوان پایان نامه: اثربخشی زوج درمانی گروهی به شيوه شناختی-رفتاری بر افزایش صميميت وکاهش تفكر قطعی نگر زوج ها

مسئولیت ­های علمی و اجرایی مهرنوش اثباتی

 • نماینده و ناظر هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران بر شاخۀ دانشجویی انجمن.
 • عضو هیأت رئیسه و کمیته علمی هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .
 • عضو هیأت رئیسه، معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .
 • عضو کمیتۀ علمی هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو کمیتۀ علمی نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت.
 • عضو کمیتۀ علمی همایش کشوری نیک زیستی جوانان در جهان در حال تغییر.
 • عضو کمیتۀ علمی اولین کنگره تازههای روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز.
 • عضو هیأت مدیره انجمن روانشناسی ایران .
 • عضو هیأت رئیسه، معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • عضو کمیتۀ علمی نخستین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت.
 • عضو گروه تخصصی درمان شناختی-رفتاری انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو گروه تخصصی مداخله در بحران انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دومین دوره شوراهای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
  جمهوری اسلامی ایران.
 • عضو سازمان اصلی و عضو کمیتۀ راهبردی پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران .
 • رئیس دبیرخانه الکترونیک پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
 • رئیس دومین شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران.
 • عضو اولین شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران و مسئول کمیته آموزش.
 • عضو کمیتۀ علمی و داوری مقالات دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و دین.
 • عضو کمیتۀ داوری مقالات نخستین جشنواره تولیدات علمی و پژوهشی دین پژوهان.
 • رئیس دبیرخانۀ الکترونیک و عضو کمیتۀ اجرایی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • رئیس دبیرخانۀ الکترونیک و عضو کمیتۀ اجرایی چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • عضو کمیتۀ ویرایش مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.

مسئولیت ­های درمانی مهرنوش اثباتی

 • روانشناس مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره سگال
 • روانشناس مرکز مشاورۀ دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
 • روانشناس و مدرس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
 • مشاور خانواده، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران
 • روانشناس و مشاور خانواده، شهرداری تهران
 • روان درمانگر و مشاور (تحت سوپرویژن) در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: بیمارستان رفیده، بیمارستان رازی، مرکز خدمات توانبخشی صبا

افتخارات دکتر مهرنوش اثباتی

 • منتخب نخستین جشنوارۀ روانشناسی و مشاوره در بخشِ “جوانان فعال در حرفه و رشتۀ روانشناسی” و کسب
  تندیس جشنواره، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه شهید بهشتی
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دورۀ دکتری تخصصی روانشناسی
 • پذیرفته شده در دورۀ دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه الزهرا به عنوان استعداد درخشان
 • رتبه 1 آزمون ورودی و مصاحبه دورۀ دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه خوارزمی
 • عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دورۀ کارشناسی ارشد
 • کسب رتبه 26 در کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مشاوره

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر سمیه بابایی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر سارا بنی هاشمی

4.7/5 - (3 امتیاز)