فورا به کمک نیازمند هستید؟

مشاوره اورژانسی

اگر شما یا هر کسی که می دانید در معرض یک بحران روحی روانی قرار دارد یا ممکن است در معرض خطر باشد ، لطفاً از منابع زیر برای کمک فوری استفاده کنید:

شماره های ضروری آمریکا

United States

Emergency
شماره های ضروری کانادا

Canada

Emergency
شماره های ضروری انگلستان و ایرلند

UK & Republic of Ireland

112 / 999
Emergency
شماره های ضروری استرالیا

Australia

Emergency
شماره های ضروری نیوزیلند

New Zealand

Emergency

Iran

Emergency