سندرم مسئله با پدر
مشاوره فردی

سندرم مسئله با پدر و اثرات آن بر روابط عاطفی دختران

آنچه مشخص است این است که رابطه کودکان با والدین خود به طرز چشم گیری بر روابط آینده آنان با دیگر افراد تاثیر می گذارد. محیطی که کودک در آن بزرگ می شود، بر شخصیت او در بزرگسالی تاثیر می گذارد. در نتیجه، والدین باید سی کنند محیطی پر از عشق و حمایت برای فرزندان […]

طرحواره و تله انزوای اجتماعی | social exclusion life trap
مشاوره فردی

تله انزوای اجتماعی (social exclusion life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

افرادی که در تله انزوای اجتماعی به دام افتاده اند باور دارند با بقیه متفاوت هستند و احساس می کنند از دنیا کنار گذاشته شده اند. اشخاص عضو اقلیت های مذهبی، خانواده های مشهور، بسیار باهوش، بسیار زیبا یا بسیار زشت، کسانی که درگیر بیماری های خاص هستند، یا به طبقات بالای اجتماعی یا طبقات […]

تله نقص و شرم
مشاوره فردی

تله نقص و شرم و اثرات ناتوان کننده آن بر فرد

اولین و احتمالا مهمترین ذهنیتی که می توان به صورت بالینی در نظر گرفت ذهنیت کودک آسیب پذیر است. ذهنیتی که معمولا بیشترین تله زندگی را تجربه می کند. زمانی که در ذهنیت کودک آسیب پذیر قرار داریم، ممکن است ناراحت، نامید و یا مضطرب به نظر برسیم و یا دستپاچه و ناتوان باشیم. کودک […]

مشاوره فردی

تله اطاعت چیست و چه تاثیری در زندگی فرد دارد؟

جفری یانگ و همکارانش تله یا طرحواره ها را باورهایی می دانند که به وسیله تعاملات کودک در ذهن فرد شکل می گیرند. این باورها موجودیت فرد را در بر می گیرند و قدرت زیادی دارند. افراد گرفتار در تله های زندگی بر طبق این باورها تصمیم می گیرند، برنامه ریزی می کنند و حتی […]

تله بی اعتمادی
مشاوره فردی

تله بی اعتمادی و بدرفتاری  چیست؟

طرحواره ها الگوهایی هستند که در دوران کودکی بر ذهن ما حک می شوند و مسیر ما را مشخص می کنند یعنی ما به وسیله آن ها مسائل را بررسی می کنیم، رفتار دیگران را براساس آن ها تفسیر می کنیم و به اتفاقات پیرامون مان بار معنایی می دهیم. تله بی اعتمادی یکی از […]

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی
مشاوره فردی

تله استحقاق | طرحواره خودشیفتگی و خودخواهی + چک لیست تشخیص ابتلا

تله زندگی اصطلاحی عامیانه است برای اشاره به آنچه که متخصصان روانشناسی به آن طرحواره می گویند. طرحواره یا تله زندگی باورهای عمیق و تزلزل ناپذیری هستند که در دوران کودکی درباره خود، دیگران و جهان شکل گرفته است. یکی از این باورهای عمیق، تله استحقاق است.    آنچه در این مقاله میخوانید: ویژگی های […]

طرحواره یا تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap)
مشاوره فردی

تله محرومیت هیجانی (emotional deprivation life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

 ساناز که دچار تله محرومیت هیجانی است باور دارد که کسی به نیازهایش توجه ندارد و بخاطر همین باور نادرست فکر می کند اگر به دیگران نیازهایش را بگوید کسی توجه نمی کند. بنابراین نیازهایش را به دیگران نمی گوید و در نتیجه نگفتن نیازها و جداکردن خود از دیگران، این طرحواره بازتولید شود.   […]

تله وابستگی (dependence life trap)
مشاوره فردی

تله وابستگی (dependence life trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

تله زندگی یا طرحواره یک ساختار شناختی است که به ما، در سازماندهی و پردازش اطلاعات کمک می کند و شخص با استفاده از این طرحواره ها، نظامی را شکل می دهد. این تله ها تا حدودی پایدار هستند که منجر به ادراک و به کارگیری اطلاعات در طول زندگی می شوند و باعث می […]

طرحواره یا تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap)
مشاوره فردی

تله رهاشدگی (Abandonment Life Trap) | دلایل، نشانه ها و درمان

 تله های زندگی که متخصصان از آن به طرحواره ها تعبیر می کنند، باورهای عمیقی هستند که معمولا در دوران کودکی و بعضا در نوجوانی درباره خود، دیگران و جهان در ذهن فرد شکل می گیرد. این تله ها به گونه ای افکار، احساس و چگونگی رفتار فرد را شکل می دهند. اولین بار کلمه […]

تله ها و طرحواره های درمانی | Life traps
مشاوره فردی

طرحواره درمانی و کاربردهای آن در درمان اختلالات روانی

یکی از روش های جدید درمانی، طرحواره درمانی که عناصر چند روش درمانی مثل رفتار درمانی شناختی، روانکاوی، تئوری دلبستگی، درمان متمرکز بر احساس و چند روش دیگر را با هم ترکیب کرده است. این روش درمانی جامع با هدف درمان اختلالات شخصیت و دیگر اختلالات روحی و روانی انجام می شود که به سایر […]