دکتر شهریار شهیدی

دکتر شهریار شهیدی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره : 1163

حوزه‌های تخصصی دکتر شهیدی

 • روان درمانی فردی
  • اختلالات خلقی
  • مهارت های زندگی
 • زوج درمانی
  • مشاوره ازدواج
  • مشاوره خانواده

سوابق علمی دکتر شهیدی

 • دکتری تخصصی روان شناسی بالینی یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن (University College London)
 • کارشناسی ارشد روان شناسی پزشکی (سلامت)،University of Surrey
 • کارشناسی روان شناسی دانشگاه شرق لندن (University of East London)

مسئولیتهای علمی و اجرایی کتر شهیدی

 • مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)
 • استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن (Academic Dept. Psychiatry, London Hospital)
 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • روان درمانگر و مشاور مرکز خدمات مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره پرتو اندیشه
 • عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

Item 1 of 26