دکتر آسیه اناری

دکتر آسیه اناری

سمت تخصصی

روانشناسی بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

1994

سمت تخصصی

روانشناسی بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

1994

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس آسیه اناری

 • آموزش مهارت­های زندگی به گروه سنی کودک و نوجوان
 • تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی
 • درمان مسائل مربوط به نوجوانان و شکاف نسلی
 • فرزند پروری

سوابق علمی دکتر آسیه اناری

 • دکتری تخصصی روانشناسي باليني، دانشگاه شهید بهشتی
 • كارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی
 • كارشناسي روانشناسي باليني، دانشگاه تهران
 • کارشناسی نمایش، دانشگاه تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر آسیه اناری

 • درمانگر کودک و نوجوان و مدیر اجرایی کلینیک تخصصی مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو انجمن نمایش درمانگری امریکا
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره
 • عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران درمانگر کودک و نوجوان کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • تحصیل همزمان در رشته تئاتر دانشگاه تهران با استفاده از تبصره دانشجویان ممتاز
 • رتبه ۱ آزمون ورودی دوره سوم دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر آسیه اناری

سوابق علمی دکتر اناری

دکتری تخصصی روانشناسي باليني، دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي روانشناسي باليني، دانشگاه تهران

کارشناسی نمایش، دانشگاه تهران

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر آسیه اناری

درمانگر کودک و نوجوان و مدیر اجرایی کلینیک تخصصی مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی

عضو انجمن نمایش درمانگری امریکا

عضو نظام روانشناسی و مشاوره

عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران درمانگر کودک و نوجوان کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامشهر، کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مصطفی زارعان

دکتر ساره بهزادی پور

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟