دکتر روانشناس جعفر بوالهری

دکتر جعفر بوالهری 

سمت تخصصی

روانپزشک

شماره نظام پزشکی / نظام روانشناسی و مشاوره 

14157

سمت تخصصی

روانپزشک

شماره نظام پزشکی یا نظام روانشناسی

14157

حوزه‌های تخصصی

 • روانپزشکی عمومی
 • مراقبت های اولیه روانپزشکی و سلامت روان
 • سلامت معنوی

سوابق علمی

 • فلوشیپ کوتاه سلامت معنوی دانشگاه دنور-آمریکا
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران – ریاست اسبق دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)

مسئولیت­های علمی و اجرایی

 • ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • شبکه تحقیقات سلامت روان ایران
 • بنیان گذار برنامه ادغام مراقبت های بهداشت روان در سیستم مراقبت اولیه بهداشتی ایران
 • معاونت بهداشت و درمان استان سیستان و بلو چستان
 • معاونت بهداشت و روان بهداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ریاست بیمارستان روانپزشکی
 • سرپرست مرکز دانشجویی دانشگاه تهران
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی

سوابق علمی

 • فلوشیپ کوتاه سلامت معنوی دانشگاه دنور-آمریکا
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مسئولیت­های علمی و اجرایی
 • ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • شبکه تحقیقات سلامت روان ایران
 • بنیان گذار برنامه ادغام مراقبت های بهداشت روان در سیستم مراقبت اولیه بهداشتی ایران
 • معاونت بهداشت و درمان استان سیستان و بلو چستان
 • معاونت بهداشت و روان بهداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ریاست بیمارستان روانپزشکی
 • سرپرست مرکز دانشجویی دانشگاه تهران

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر حمیدرضا رحمانیان

دکتر مهدی بینا

دکتر شهریار شهیدی

دکتر لادن فتی

4.9/5 - (17 امتیاز)