دکتر حسن محمد طهرانی

دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره : 5013

حوزه‌های تخصصی دکتر حسن محمد طهرانی

 • خانواده درمانی 
  • روابط اعضای خانواده
  • روابط بین زوجین
  • فرزند پروری

سوابق علمی دکتر حسن محمد طهرانی

 • مدیریت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رادین
 • دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره دانشگاه علوم تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد رودهن

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر محمد طهرانی

 • مدیر مسئول و موسس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رادین. شماره پروانه مرکز: 664-م.
 • عضو هیئت علمی دانشگاه (گروه راهنمایی و مشاوره)
 • استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه
 • مدیر گروه کارشناسی، و کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر مهرنوش اثباتی

4.4/5 - (25 امتیاز)